Tính năng mới

Phiên bản R13 (Ngày phát hành: 25/10/2022)

1. Tích hợp Livechat – Chat trực tiếp với MISA

2. Lập chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho nhân viên, vãng lai thuộc đơn vị không có quyền truy cập

3. Phân quyền vai trò người dùng không phải quản trị ứng dụng ngay tại AMIS Hệ thống

Phiên bản R12 (Ngày phát hành: 05/10/2022)

1. Gửi email tờ khai khấu trừ thuế cho người nộp thuế

2. Nhân bản chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R11.1 (Ngày phát hành: 20/09/2022)

1. Đáp ứng ký nộp tờ khai bằng chữ ký số từ xa MISA eSign không cần USB Token

Phiên bản R11 (Ngày phát hành: 14/09/2022)

1. Thêm đơn vị tiền tệ cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN

2. Đáp ứng xuất khẩu và ký điện tử lên chứng từ khấu trừ thuế định dạng XML

Phiên bản R10 (Ngày phát hành: 29/08/2022)

1. Cho phép tự khai báo lịch sử chi trả thu nhập cho nhân viên (trường hợp không sử dụng AMIS Tiền Lương)

2. Tự động cập nhật lịch sử chi trả thu nhập của nhân viên khi đồng bộ bảng tính thuế từ AMIS Tiền Lương

3. Tự động thêm người nộp thuế được nhập tay thông tin trên chứng từ khấu trừ thuế vào hồ sơ người nộp thuế

4. Thêm nhanh người nộp thuế là đối tượng nhân viên tại chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R9 (Ngày phát hành: 08/08/2022)

Thiết lập hình nền, khung viền, hình nền, logo chìm và tùy chỉnh định dạng thông tin trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Phiên bản R8 (Ngày phát hành: 08/08/2022)

1. Cho phép nhập liệu trực tiếp thông tin gia đình cho đối tượng vãng lai

2. Cho phép thêm, sửa nhân viên trực tiếp trên phần mềm

3. Cho phép theo dõi thu nhập vãng lai theo từng đơn vị

Phiên bản R7 (Ngày phát hành: 02/08/2022)

AMIS Kế toán tích hợp AMIS Thuế TNCN để lập và phát hành chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R6.4 (Ngày phát hành: 21/07/2022)

1. Xuất mẫu chứng từ khấu trừ thuế đã thiết lập có chữ ký số của đơn vị

2. Tự động cập nhật thông tin người nộp thuế/vãng lai vào hồ sơ người nộp thuế khi nhập khẩu hoặc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN

3. Nhập khẩu hàng loạt chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Phiên bản R6.3 (Ngày phát hành: 19/07/2022)

Bổ sung quy trình hướng dẫn nghiệp vụ chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R6.2 (Ngày phát hành: 18/07/2022)

Bổ sung mẫu chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Thông tư 78 (Mẫu 2)

Phiên bản R6 (Ngày phát hành: 15/07/2022)

Thêm nhanh người nộp thuế, lịch sử thu nhập và sửa thông tin người nộp thuế, thu nhập, tiền thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế.

Phiên bản R5 (Ngày phát hành: 15/06/2022)

1. Đáp ứng mẫu chứng từ điện tử khấu trừ thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

2. Đáp ứng ký số lên chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R3 (Ngày phát hành: 01/04/2022)

1. Lập tờ khai 05/KK-TNCN theo TT80/2022

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.