Tính năng mới

Nội dung
Phiên bản R26 (Ngày phát hành: 02/02/2024)

1. [Thủ tục] Hủy thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXT-TNCN)

2. [Quyết toán thuế] Thêm mới bảng quyết toán thuế để lập tờ khai quyết toán thuế trong trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương

Phiên bản R25 (Ngày phát hành: 05/01/2024)

1. Lập và ký biên bản hủy chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R24 (Ngày phát hành: 25/11/2023)

1. Tìm kiếm nhanh tờ khai, chứng từ, người nộp thuế…

2. Ký nộp tờ khai, chứng từ bằng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA

Phiên bản R23 (Ngày phát hành: 31/10/2023)
[Đăng ký mã số thuế] Bắt buộc điền thông tin cá nhân trên tờ khai 05-ĐK-TH-TCT (TT 105) để đáp ứng chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

Phiên bản R22 (Ngày phát hành: 05/10/2023)

Tích hợp VnResource để đồng bộ bảng tính thuế tháng, bảng quyết toán thuế, tờ khai thuế, chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập

Phiên bản R21 (Ngày phát hành: 16/09/2023)

1. Xuất khẩu danh sách chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R20 (Ngày phát hành: 26/08/2023)

Thiết lập ký phiên trên MISA eSign

Phiên bản R19 (Ngày phát hành: 01/06/2023)

1. [Chứng từ, tờ khai] Lọc chứng từ, tờ khai theo ngày phát hành/ngày ký để ký lại chứng từ

2. Tích hợp link help trên từng chức năng trên phần mềm

Phiên bản R18 (Ngày phát hành: 05/05/2023)

1. [Chứng từ khấu trừ] Hủy hàng loạt chứng từ khấu trừ thuế

2. [Quyết toán thuế] Nhập khẩu nhân viên vào các phụ lục của tờ khai Quyết toán thuế

Phiên bản R17.1 (Ngày phát hành: 05/04/2023)

1. [Chứng từ khấu trừ] Nhập khẩu email người nộp thuế mà không cần thiết lập hiển thị chỉ tiêu email trên mẫu chứng từ

2. [Khai thuế theo kỳ] Thêm mới/Nhập khẩu bảng thuế khi không sử dụng AMIS Tiền lương

3. [Bảng thuế] Cho phép lập tờ khai 05/KK-TNCN từ nhiều bảng thuế khác tháng hoặc khác quý

Phiên bản R17 (Ngày phát hành: 15/03/2023)

1. [Thủ tục] Gửi email thư xác nhận thu nhập cho nhân viên

2. [Người nộp thuế] Quản lý lao động sử dụng dịch vụ

3. [Chứng từ, tờ khai] Tra cứu mã số thuế của người nộp thuế để lập chứng từ, tờ khai chính xác

4. [Quyết toán thuế] Ghi nhận nhân viên vào phụ lục quyết toán thuế theo lịch sử thuế suất khi lập tờ khai quyết toán thuế trên AMIS Tiền lương

Phiên bản R16 (Ngày phát hành: 17/02/2023)

1. [Chứng từ khấu trừ thuế] Hiển thị tên người lập chứng từ khấu trừ thuế, lọc danh sách chứng từ theo người lập

2. [Quyết toán thuế] Chỉnh sửa tại dòng các phụ lục tại tờ khai Quyết toán thuế và cập nhật lên hồ sơ người nộp thuế

3. [Thủ tục] Bổ sung mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ủy quyền quyết toán thuế TNCN

4. Hiển thị mã số thuế tại form chọn người nộp thuế vào tờ khai/chứng từ/thủ tục

Phiên bản R15 (Ngày phát hành: 13/01/2023)

1. [Quyết toán thuế] Tờ khai QTT 05/QTT – TNCN: Bổ sung 2 phụ lục KHBS gồm Tờ khai bổ sung 01/KHBS và Bản giải trình bổ sung 01-1/KHBS

Phiên bản R14_M.01 (Ngày phát hành: 30/12/2022)

1. Nhân bản mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế

2. [Khai thuế theo kỳ] Cho phép nộp tờ khai bổ sung 01/KHBS và Bản giải trình bổ sung 01-1/KHBS cho tờ khai thuế 05/KK-TNCN

Phiên bản R14 (Ngày phát hành: 22/12/2022)

1. Thay đổi quy tắc lập tờ khai lần đầu và bổ sung cùng kỳ kê khai căn cứ theo kết quả thông báo của cơ quan Thuế

2. In và lập hàng loạt thư xác nhận thu nhập cá nhân cho nhân viên nghỉ việc, đối tượng vãng lai đi quyết toán thuế

3. Đáp ứng lập tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 02-TH

Phiên bản R13.2 (Ngày phát hành: 21/11/2022)

1. Tra cứu chứng từ khấu trừ thuế trên trang tra cứu của AMIS Thuế TNCN

2. Bổ sung tag chứng từ chưa phát hành, không có giá trị sử dụng trên chứng từ khấu trừ thuế chưa phát hành

Phiên bản R13.1 (Ngày phát hành: 09/11/2022)

1. Tích hợp AMIS Thông báo để thông báo tính năng mới, cập nhật quy định…

Phiên bản R13 (Ngày phát hành: 25/10/2022)

1. Tích hợp Livechat – Chat trực tiếp với MISA

2. Lập chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho nhân viên, vãng lai thuộc đơn vị không có quyền truy cập

3. Phân quyền vai trò người dùng không phải quản trị ứng dụng ngay tại AMIS Hệ thống

Phiên bản R12 (Ngày phát hành: 05/10/2022)

1. Gửi email tờ khai khấu trừ thuế cho người nộp thuế

2. Nhân bản chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R11.1 (Ngày phát hành: 20/09/2022)

1. Đáp ứng ký nộp tờ khai bằng chữ ký số từ xa MISA eSign không cần USB Token

Phiên bản R11 (Ngày phát hành: 14/09/2022)

1. Thêm đơn vị tiền tệ cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN

2. Đáp ứng xuất khẩu và ký điện tử lên chứng từ khấu trừ thuế định dạng XML

Phiên bản R10 (Ngày phát hành: 29/08/2022)

1. Cho phép tự khai báo lịch sử chi trả thu nhập cho nhân viên (trường hợp không sử dụng AMIS Tiền Lương)

2. Tự động cập nhật lịch sử chi trả thu nhập của nhân viên khi đồng bộ bảng tính thuế từ AMIS Tiền Lương

3. Tự động thêm người nộp thuế được nhập tay thông tin trên chứng từ khấu trừ thuế vào hồ sơ người nộp thuế

4. Thêm nhanh người nộp thuế là đối tượng nhân viên tại chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R9 (Ngày phát hành: 08/08/2022)

Thiết lập hình nền, khung viền, hình nền, logo chìm và tùy chỉnh định dạng thông tin trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Phiên bản R8 (Ngày phát hành: 08/08/2022)

1. Cho phép nhập liệu trực tiếp thông tin gia đình cho đối tượng vãng lai

2. Cho phép thêm, sửa nhân viên trực tiếp trên phần mềm

3. Cho phép theo dõi thu nhập vãng lai theo từng đơn vị

Phiên bản R7 (Ngày phát hành: 02/08/2022)

AMIS Kế toán tích hợp AMIS Thuế TNCN để lập và phát hành chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R6.4 (Ngày phát hành: 21/07/2022)

1. Xuất mẫu chứng từ khấu trừ thuế đã thiết lập có chữ ký số của đơn vị

2. Tự động cập nhật thông tin người nộp thuế/vãng lai vào hồ sơ người nộp thuế khi nhập khẩu hoặc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN

3. Nhập khẩu hàng loạt chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Phiên bản R6.3 (Ngày phát hành: 19/07/2022)

Bổ sung quy trình hướng dẫn nghiệp vụ chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R6.2 (Ngày phát hành: 18/07/2022)

Bổ sung mẫu chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Thông tư 78 (Mẫu 2)

Phiên bản R6 (Ngày phát hành: 15/07/2022)

Thêm nhanh người nộp thuế, lịch sử thu nhập và sửa thông tin người nộp thuế, thu nhập, tiền thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế.

Phiên bản R5 (Ngày phát hành: 15/06/2022)

1. Đáp ứng mẫu chứng từ điện tử khấu trừ thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

2. Đáp ứng ký số lên chứng từ khấu trừ thuế

Phiên bản R3 (Ngày phát hành: 01/04/2022)

1. Lập tờ khai 05/KK-TNCN theo TT80/2022

Cập nhật 02/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Để lại bình luận

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.