1. Trang chủ
 2. [Quyết toán thuế] Nhập khẩu nhân viên vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế

[Quyết toán thuế] Nhập khẩu nhân viên vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế

Mục đích

Nhập khẩu nhanh chóng dữ liệu người nộp thuế vào các phụ lục bằng file mẫu sẵn có trên chương trình. Giúp tiết kiệm thời gian chọn người nộp thuế vào các phụ lục, ngoài ra có thể kế thừa được dữ liệu sẵn có của khách hàng trong trường hợp khách hàng tổng hợp bảng quyết toán thuế bằng file excel.

Hướng dẫn thực hiện

I. Hướng dẫn các bước nhập khẩu chung

Các bước nhập khẩu phụ lục tương tự nhập khẩu bảng thuế, nhập khẩu người nộp thuế:

 1. Tải lên tệp mẫu
 2. Ghép trường thông tin
 3. Kiểm tra dữ liệu
 4. Kết quả

II. Hướng dẫn chi tiết nhập khẩu từng phụ lục

1. Nhập khẩu phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu Cách điền trên file nhập khẩu
Có điều chỉnh số liệu
 • Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp có điều chỉnh số liệu so với tờ khai lần đầu)
 • Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không có điều chỉnh số liệu so với tờ khai lần đầu)
Mã người nộp thuế(*) Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07] Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08] Nhập mã số thuế của người nộp thuế
[09a] Chọn loại giấy tờ chứng minh
[09] Nhập số CMND/Hộ chiếu của người nộp thuế (bắt buộc nhập nếu không có mã số thuế)
[10]
 • Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thay)
 • Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế)
[11]
 • Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp cá nhân nước ngoài ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng)
 • Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm
[12] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[13] Nhập trong trường hợp có tích vào chỉ tiêu [04] trên tờ khai chính ( nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số)
[14] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[15] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[16] Phần mềm tự động tính dựa vào số lượng người phụ thuộc trên bảng 05-3/BK-QTT-TNCN
[17] Nhập tổng số tiền giảm trừ gia cảnh
[18] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[19] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[20] Nhập số lớn hơn 0, tối đa 15 chữ số
[21] Phần mềm tự động cập nhật
[22] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[23] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[24]
 • Trường hợp không tích vào chỉ tiêu [11]: Phần mềm tự động cập nhật
 • Trường hợp có tích vào chỉ tiêu [11]: nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[25]
[26]
[27] Phần mềm mặc định như sau:

 • Tự động tích nếu: 0< Chỉ tiêu [26] <=50.000 vnđ đồng thời có tích vào chỉ tiêu [10] cá nhân ủy quyền quyết toán
 • Tự động không tích nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên
2. Nhập khẩu phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu Cách điền trên file nhập khẩu
Mã người nộp thuế(*) Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07] Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08] Nhập mã số thuế của người nộp thuế
[09a] Chọn loại giấy tờ chứng minh
[09] Nhập số CMND/Hộ chiếu của người nộp thuế (bắt buộc nhập nếu không có mã số thuế)
[10]
 • Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp là cá nhân cư trú)
 • Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không phải là cá nhân cư trú)
[11] Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
3. Nhập khẩu phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu Cách điền trên file nhập khẩu
Mã người nộp thuế(*) Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07] Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08] Phần mềm tự động lấy lên từ phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN (dựa vào mã người nộp thuế)
    [09](*) Nhập tên người phụ thuộc
    [10](*) Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY
Trường hợp không nhớ ngày sinh có thể nhập ngày đầu tiên của năm sinh
[11] Nhập MST của người phụ thuộc
[12] Chọn loại giấy tờ chứng minh
[13] Nhập số giấy tờ chứng minh
    [14](*) Chọn quan hệ với người nộp thuế
    [15](*) Nhập theo định dạng MM/YYYY
[16] Nhập theo định dạng MM/YYYY
Cập nhật 17/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.