1. Trang chủ
  2. Gửi email thư xác nhận thu nhập cho nhân viên

Gửi email thư xác nhận thu nhập cho nhân viên

Mục đích

Giúp gửi thư xác nhận thu nhập/Thư xác nhận thu nhập kèm chứng từ khấu trừ cho nhân viên tự đi quyết toán thuế trong trường hợp nhân viên không ủy quyền cho công ty quyết toán.

Hướng dẫn thực hiện

1. Gửi 1 hoặc nhiều email thư xác nhận thu nhập

Bước 1: Tại Thủ tục/chọn Thư xác nhận thu nhập

Bước 2: Tại danh sách thư, nhấn Gửi email

  • Gửi 1 email

  • Gửi nhiều email

Bước 3: Nhập địa chỉ email, chỉnh sửa lại tiêu đề, nội dung mail (nếu cần)

Tích “Gửi kèm chứng từ khấu trừ” nếu muốn nhận chứng từ khấu trừ thuế để tự đi quyết toán thuế.

Bước 4: Nhấn Gửi

Bước 5: Sau khi HR gửi email thành công, nhân viên sẽ nhận được email đính kèm file thư xác nhận thu nhập.

2. Theo dõi lịch sử gửi email

Sau khi gửi email, HR có thể theo dõi thông tin email gửi (bao gồm tên người nhận, email nhận, thời gian gửi, trạng thái email gửi, lý do gửi thất bại…) bằng cách sau:

Cách 1: Tại danh sách chứng từ khấu trừ, click vào biểu tượng tại cột Gửi email

Cách 2: Tại Thiết lập/chọn Lịch sử gửi email

Cập nhật 17/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.