1. Trang chủ
  2. Thay đổi quy tắc lập tờ khai lần đầu và bổ sung cùng kỳ kê khai căn cứ theo kết quả thông báo của cơ quan Thuế

Thay đổi quy tắc lập tờ khai lần đầu và bổ sung cùng kỳ kê khai căn cứ theo kết quả thông báo của cơ quan Thuế

I. Trước kia

Nếu đã có tờ khai lần đầu rồi thì không cho phép lập tờ khai lần đầu nữa, chỉ cho phép lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh sai sót.

II. Chi tiết thay đổi

1. Nguyên nhân thay đổi

Do bên cơ quan Thuế xác định khi nào tờ khai lần đầu được tiếp nhận và xử lý thành công/thất bại/hủy tờ khai đi thì mới tính là tờ khai lần đầu. Còn nếu tờ khai lần đầu đã lập nhưng chưa gửi đi, chưa được tiếp nhận, chưa được xử lý/hủy thì chưa tính.

2. Thay đổi của AMIS Thuế TNCN

Đối với danh sách tờ khai (Khai thuế theo kỳ, Quyết toán thuế) đang có tờ khai lần đầu cùng kỳ có trạng thái Không tiếp nhận/Từ chối/Thất bại:

  • Cho phép lập tờ khai lần đầu cùng kỳ.
  • Cho phép lập tờ khai bổ sung cùng kỳ, cùng số lần.

*Các bài viết liên quan:

1. Khai thuế theo kỳ

2. Quyết toán thuế

Cập nhật 27/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.