1. Trang chủ
  2. Bổ sung tag chứng từ chưa phát hành, không có giá trị sử dụng trên chứng từ khấu trừ thuế chưa phát hành

Bổ sung tag chứng từ chưa phát hành, không có giá trị sử dụng trên chứng từ khấu trừ thuế chưa phát hành

Bổ sung tag hiển thị lớn chính giữa chứng từ chưa phát hành, không có giá trị sử dụng trên chứng từ khấu trừ thuế chưa phát hành giúp dễ phân biệt các trạng thái chứng từ khi xem, in hay xuất khẩu chứng từ.

Cập nhật 05/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.