1. Trang chủ
  2. Tra cứu chứng từ khấu trừ trên trang tra cứu của AMIS Thuế TNCN

Tra cứu chứng từ khấu trừ trên trang tra cứu của AMIS Thuế TNCN

I. Mục đích

Giúp người nộp thuế, cán bộ thuế xác minh được tính chính xác của chứng từ khấu trừ thuế.

II. Hướng dẫn thực hiện

  • Đối với người nộp thuế: HR gửi email chứng từ khấu trừ thuế (nội dung email bao gồm link trang tra cứu và mã tra cứu).
  • Đối với cán bộ Thuế: người nộp thuế nộp chứng từ khấu trừ thuế, trên chứng từ sẽ có link tra cứu và mã tra cứu hiển thị tại chân trang chứng từ.

Sau khi có mã tra cứu và link tra cứu, Anh/Chị thực hiện tra cứu như sau:

Bước 1: Truy cập trang tra cứu http://amis.misa.vn/tra-cuu

Bước 2: Nhập mã tra cứu của chứng từ khấu trừ thuế -> nhấn Tìm kiếm

Lưu ý: Cho phép tra cứu cả chứng từ đã phát hành, chưa phát hành hoặc đã hủy.

Ngoài ra có thể tải lên chứng từ định dạng pdf để đọc và kiểm tra tính chính xác của chứng từ.

Bước 3: Tại màn hình kết quả tra cứu hiển thị chi tiết thông tin chứng từ, cho phép:

  • Xem chứng từ dưới dạng pdf;
  • In; tải về chứng từ định dạng pdf, xml;
  • Xem chứng thư số của tổ chức trả thu nhập;
  • Tra cứu MST trên trang của TCT;
  • Tải về công cụ ký số MISA KYSO.

Cập nhật 05/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.