1. Trang chủ
  2. Phân quyền người dùng không phải là quản trị ứng dụng ngay tại AMIS Hệ thống

Phân quyền người dùng không phải là quản trị ứng dụng ngay tại AMIS Hệ thống

I. Trước kia

Để bắt đầu phân quyền sử dụng, Quản trị hệ thống phải thêm thành viên vào AMIS Hệ thống, sau đó truy cập AMIS Thuế TNCN để phân quyền cho người dùng với các vai trò không phải là quản trị ứng dụng.

II. Hiện nay

Cho phép phân quyền sử dụng ứng dụng cho người dùng với vai trò không phải là quản trị ứng dụng ngay tại AMIS Hệ thống.

Bước 1: Thiết lập vai trò tại AMIS Thuế TNCN. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thêm người dùng và phân quyền người dùng tại AMIS Hệ thống. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.