1. Trang chủ
  2. Thêm nhanh người nộp thuế, lịch sử thu nhập và sửa thông tin người nộp thuế, thu nhập, tiền thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế

Thêm nhanh người nộp thuế, lịch sử thu nhập và sửa thông tin người nộp thuế, thu nhập, tiền thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế

Tiện ích này cho phép HR:

1. Tự khai báo người nộp thuế là người vãng lai khi lập chứng từ khấu trừ thuế.

2. Sửa lại thông tin người nộp thuế trên chứng từ khấu trừ thuế đang lập.

3. Tự khai báo lịch sử chi trả thu nhập cho người vãng lai khi lập chứng từ khấu trừ thuế.

4. Sửa lại thông tin thu nhập đóng thuế và tiền thuế đã khấu trừ trên chứng từ khấu trừ thuế đang lập.

Cập nhật 11/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.