1. Trang chủ
 2. Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

I. Mục đích

Giúp HR lập tờ khai QTT (Mẫu quyết toán theo thông tư 80/2021/TT-BTC – Áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ 01/01/2022 trở đi).

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lập bảng quyết toán thuế tại AMIS Tiền lương

1. Tại AMIS Tiền lương, chọn mục Tính lương -> Quyết toán thuế -> Thêm mới

2. Chọn năm quyết toán, đơn vị cần quyết toán, tại đây hiển thị danh sách các bảng thuế trong năm quyết toán -> nhấn Lưu.

Bước 2: Chuyển bảng quyết toán thuế về AMIS Thuế TNCN

1. Click đúp vào bảng quyết toán thuế cần chuyển;

2. Nhấn Chuyển sang AMIS Thuế TNCN.

Bước 3: Lập tờ khai quyết toán thuế

Lưu ý: Số liệu trên tờ khai quyết toán thuế được lấy từ bảng thuế, bảng quyết toán thuế và các thông tin trên danh mục người nộp thuế, vì vậy trước khi lập tờ khai quyết toán thuế, cần thực hiện:

 • Lập Bảng quyết toán thuế từ dữ liệu các bảng thuế trong năm cần quyết toán trên ứng dụng AMIS Tiền lương.
 • Khai báo các thông tin người nộp thuế và Người phụ thuộc trên Hồ sơ tại AMIS Thông tin nhân sự.

1. Tại AMIS Thuế TNCN, chọn Quyết toán thuế -> Tờ khai -> nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

 • Năm quyết toán thuế (Lưu ý: Trường hợp quyết toán thuế tròn năm, Anh/Chị tích Quyết toán không tròn năm -> điền thời gian quyết toán và lý do).
 • Loại tờ khai: chọn Lần đầu hoặc Bổ sung (Trường hợp tờ khai bổ sung, Anh/Chị có thể chọn lấy dữ liệu từ bảng quyết toán thuế hoặc từ tờ khai đã lập).
 • Tích chọn Lấy thông tin vãng lai nếu muốn lập tờ khai cho cả người vãng lai.

3. Thêm bảng quyết toán thuế vào tờ khai:

 • Đối với tờ khai lần đầu: nhấn Chọn bảng quyết toán thuế -> tích chọn bảng thuế -> nhấn Đồng ý.
 • Đối với tờ khai bổ sung: Anh/Chị có thể lấy dữ liệu từ bảng quyết toán thuế hoặc từ tờ khai đã lập:

– Nếu lấy dữ liệu từ bảng quyết toán thuế: nhấn Chọn bảng quyết toán thuế -> tích chọn bảng thuế -> nhấn Đồng ý.

– Nếu lấy dữ liệu từ tờ khai đã lập: nhấn Chọn tờ khai -> tích chọn tờ khai muốn lấy dữ liệu -> nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Lưu.

Sau khi lưu, các thông tin quyết toán thuế sẽ được cập nhật lên tờ khai quyết toán thuế TNCN-05/QTT-TNCN (TT80/2021) và các phụ lục đi kèm:

5. Các thông tin trên tờ khai và phụ lục tự động lấy theo bảng quyết toán thuế, hồ sơ nhân viên. Anh/Chị có thể chỉnh sửa thông tin tờ khai hoặc chỉnh sửa số liệu tờ khai bằng cách nhấn Chỉnh sửa.

Bước 4: Ký nộp tờ khai

Cách 1: Ký nộp tờ khai qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.

Tại chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ lấy lên thông tin chữ ký số chứa trong USB Token đang cắm trên máy tính, nhấn OK để ký nộp hồ sơ sang cơ quan Thuế.

Cách 2: Xuất khẩu XML rồi nộp lên trang của tổng cục thuế

Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó nhấn “Nộp tờ khai XML” tại mục Khai thuế trên website https://thuedientu.gdt.gov.vnHoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 5: Theo dõi trạng thái tờ khai

Tờ khai sau khi ký nộp sẽ được cập nhật trạng thái và thông báo tại tab Thông báo của TCT.

Cập nhật 29/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.