1. Trang chủ
  2. Tra cứu mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nộp thuế để lập chứng từ, tờ khai

Tra cứu mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nộp thuế để lập chứng từ, tờ khai

I. Mục đích

Giúp tra cứu mã số thuế của người nộp thuế để lập chứng từ, tờ khai một cách chính xác. Tránh trường hợp mã số thuế bị nhập sai dẫn đến chứng từ, tờ khai không hợp lệ.

II. Hướng dẫn thực hiện

Khi lập chứng từ khấu trừ thuế, lập thư xác nhận thu nhập hoặc thêm người nộp thuế vào AMIS Thuế TNCN, để các thông tin người nộp thuế được chính xác, Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập mã số thuế vào trường “Mã số thuế” hoặc nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu vào trường “Số CMND/CCCD hoặc số hộ chiếu

Bước 2: Nhấn “Lấy thông tin” để phần mềm lấy thông tin từ mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu vừa nhập:

  • Trường hợp mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu đúng: phần mềm sẽ cập nhật các thông tin trả về từ Cơ quan thuế hoặc Cục cảnh sát.

  • Trường hợp mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu sai: phần mềm sẽ hiện cảnh báo mã số thuế/CMND/CCCD/Hộ chiếu không hợp lệ để Anh/Chị kiểm tra lại.

Cập nhật 21/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.