1. Trang chủ
  2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN mẫu 08/UQ-QTT-TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN mẫu 08/UQ-QTT-TNCN

Mục đích

Giúp HR lập giấy ủy quyền quyết toán thuế cho cá nhân người nộp thuế để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế gồm:

1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân các tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỉ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

3. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới: Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng 1 hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện 

TH1: Lập 1 giấy ủy quyền quyết toán thuế

Bước 1: Tại Thủ tục/chọn Ủy quyền quyết toán thuế

Bước 2: Nhấn Thêm mới

Bước 3: Chọn năm quyết toán

Bước 4: Nhấn Chọn hoặc Thêm mới để thêm người nộp thuế vào giấy ủy quyền

Bước 5: Chọn người nộp thuế (có thể tìm kiếm NNT theo tên, mã nhân viên, bộ phận phòng ban hoặc lọc theo các tiêu chí như nhân viên, vãng lai, ngày thử việc, ngày chính thức) hoặc Thêm mới người nộp thuế.

Bước 6: Nhấn Lưu

Bước 7: Tích chọn trường hợp thuộc diện được ủy quyền quyết toán thuế/nhấn Lưu

Bước 8: In trực tiếp trên phần mềm hoặc xuất khẩu ra file word để chỉnh sửa

  • In/Xuất khẩu 1 giấy ủy quyền

  • In/Xuất khẩu hàng loạt giấy ủy quyền

Ngoài ra có thể chỉnh sửa giấy ủy quyền trực tiếp trên phần mềm

Lưu ý: Trường hợp thông tin người nộp thuế bị sai/thiếu, Anh/Chị chỉnh sửa tại hồ sơ Người nộp thuế sau đó nhấn Cập nhật để thông tin vừa chỉnh sửa được cập nhật lại lên giấy ủy quyền.

TH2: Lập nhiều giấy ủy quyền quyết toán thuế

Bước 1: Tại Thủ tục/chọn Ủy quyền quyết toán thuế

Bước 2: Nhấn Thêm mới hàng loạt

Bước 3: Chọn năm ủy quyền

Bước 4: Tích chọn người nộp thuế (có thể tìm kiếm NNT theo tên, mã nhân viên, bộ phận phòng ban hoặc lọc theo các tiêu chí như nhân viên, vãng lai, ngày thử việc, ngày chính thức) hoặc Thêm mới người nộp thuế.

Bước 5: Nhấn Đồng ý

Bước 6: Click đúp vào dòng người nộp thuế để xem chi tiết giấy ủy quyền (tích chọn trường hợp thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế, in, xuất khẩu, chỉnh sửa, cập nhật tương tự như trên).

Cập nhật 16/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.