1. Trang chủ
 2. Kê khai thuế theo kỳ

Kê khai thuế theo kỳ

I.Mục đích

 Giúp đơn vị lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý theo dữ liệu bảng tính thuế được cập nhật từ AMIS Tiền Lương.

II.Hướng dẫn thực hiện

1. Hướng dẫn lập tờ khai

TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ SỬ DỤNG AMIS TIỀN LƯƠNG

Bước 1: Cập nhật dữ liệu bảng tính thuế từ AMIS Tiền lương

Hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Bước 2: Lập tờ khai thuế

Lưu ý: Số liệu trên tờ khai thuế TNCN được lấy từ Bảng thuế và các thông tin trên danh mục người nộp thuế, vì vậy trước khi lập tờ khai thuế TNCN, cần thực hiện:

1. Lập Bảng thuế của kỳ tính thuế tương ứng trên ứng dụng AMIS Tiền lương. Trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương, Anh/Chị lập tờ khai rồi nhập trực tiếp thông tin lên tờ khai.

2. Khai báo các thông tin người nộp thuế và Người phụ thuộc trên Hồ sơ tại AMIS Thông tin nhân sự.

Phần mềm đáp ứng 4 mẫu tờ khai:

 • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT92/2015);
 • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT80/2021);
 • 06/TNCN Tờ khai khẩu trừ từ CNV, CK (TT92/2015);
 • 01 XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS, BH (TT92/2015).

Anh/Chị lập tờ khai thuế như sau:

Cách 1: Lập tờ khai tại tab Tờ khai

1. Tại phân hệ Khai thuế theo kỳ, chọn Tờ khai, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

 • Kỳ tính thuế; tháng, năm lập tờ khai;
 • Chọn mẫu tờ khai: Phần mềm đáp ứng 4 mẫu tờ khai:
  • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT92/2015);
  • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT80/2021);
  • 06/TNCN Tờ khai khẩu trừ từ CNV, CK (TT92/2015);
  • 01 XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS, BH (TT92/2015).

Lưu ý:  Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công theo TT80 áp dụng từ tờ khai tháng/quý 1 năm 2022. Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công theo TT92 chỉ áp dụng trong trường hợp lập các tờ khai bổ sung từ tháng 12/2021 trở về trước.

 • Chọn loại tờ khai:
  • Đối với tờ khai lần đầu: Chọn bảng tính thuế -> nhấn Đồng ý.

  • Đối với tờ khai bổ sung:
   • Chọn lấy dữ liệu từ tờ khai đã lập trước đó hoặc chọn lại bảng tính thuế để lập tờ khai khác.

   • Với mẫu tờ khai 05/KK-TNCN: Anh/Chị có thể nộp hồ sơ bổ sung bao gồm Phụ lục tờ khai bổ sung 01/KHBSBản giải trình bổ sung 01-1/KHBS cho hồ sơ thuế khi có sai sót, cụ thể như sau:

-Trường hợp sai sót trên tờ khai 05/KK-TNCN và phụ lục 05-01/PBT-KK-TNCN không làm thay đổi số thuế phải nộp thì không phải nộp tờ khai bổ sung, chỉ nộp bản giải trình bổ sung.

-Trường hợp sai sót trên tờ khai 05/KK-TNCN và phụ lục 05-01/PBT-KK-TNCN làm thay đổi số thuế phải nộp cả tờ khai bổ sung và bản giải trình bổ sung.

Lưu ý:

 • Trường hợp lập tờ khai theo tháng -> Chọn bảng tính thuế của tháng cần lập tờ khai.
 • Trường hợp lập tờ khai theo quý -> Chọn bảng tính thuế của 3 tháng trong quý cần lập tờ khai.
 • Đối với danh sách tờ khai đang có tờ khai lần đầu cùng kỳ có trạng thái Không tiếp nhận/Từ chối/Thất bại:
  • Cho phép lập tờ khai lần đầu cùng kỳ.
  • Cho phép lập tờ khai bổ sung cùng kỳ, cùng số lần.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

4. Màn hình hiển thị tờ khai:

 • Cho phép chỉnh sửa/xóa tờ khai khi chưa ký nộp.
 • Tải tờ khai (excel, pdf).
 • Cập nhật dữ liệu để tự động điền số liệu từ bảng tính thuế vào tờ khai.

Cách 2: Lập tờ khai tại tab Bảng tính thuế

1. Tại tab Bảng tính thuế, tích chọn bảng tính thuế vừa cập nhật về từ AMIS Tiền Lương -> nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai, chọn loại tờ khai lần đầu hoặc bổ sung sau đó thực hiện tương tự như cách 1.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Bước 3: Nộp tờ khai

Cách 1: Ký nộp tờ khai trực tiếp trên phần mềm qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại hồ sơ sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu ký bằng USB Token:
  • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.
 • Nếu ký bằng chữ ký số từ xa MISA eSign: đảm bảo rằng tài khoản đã đăng ký thiết bị xác thực. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Tại chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ ký số theo phương thức ký đã thiết lập trước đó để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế.

Cách 2: Xuất khẩu XML rồi nộp lên trang của Tổng cục thuế

Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó nhấn “Nộp tờ khai XML” tại mục Khai thuế trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 4: Theo dõi trạng thái tờ khai

Tờ khai sau khi ký nộp sẽ được cập nhật trạng thái và kết quả tại tab Thông báo của TCT.

TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KHÔNG SỬ DỤNG AMIS TIỀN LƯƠNG

Bước 1: Tại tab Tờ khai, nhấn Lập tờ khai

Bước 2: Khai báo thông tin chung tờ khai tương tự như hướng dẫn phía trên (không chọn bảng tính thuế)

Bước 3: Nhấn Lưu

Bước 4: Tại chi tiết tờ khai, nhấn Chỉnh sửa\Chỉnh sửa số liệu tờ khai để điền trực tiếp số liệu lên tờ khai

Bước 5: Nhấn Lưu và ký nộp để ký nộp trực tiếp tờ khai sang cơ quan Thuế bằng chữ ký số đã thiết lập

2. Hướng dẫn điền từng chỉ tiêu

Cập nhật 14/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.