1. Trang chủ
 2. Kê khai thuế theo kỳ

Kê khai thuế theo kỳ

I.Mục đích
 Giúp đơn vị lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý theo dữ liệu bảng tính thuế được cập nhật từ AMIS Tiền Lương.
II.Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Cập nhật dữ liệu bảng tính thuế từ AMIS Tiền lương

Hướng dẫn chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại đây.

Bước 2: Lập tờ khai thuế

Lưu ý: Số liệu trên tờ khai thuế TNCN được lấy từ Bảng thuế và các thông tin trên danh mục người nộp thuế, vì vậy trước khi lập tờ khai thuế TNCN, cần thực hiện:

1. Lập Bảng thuế của kỳ tính thuế tương ứng trên ứng dụng AMIS Tiền lương. Trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương, Anh/Chị lập tờ khai rồi nhập trực tiếp thông tin lên tờ khai.

2. Khai báo các thông tin người nộp thuế và Người phụ thuộc trên Hồ sơ tại AMIS Thông tin nhân sự.

Phần mềm đáp ứng 4 mẫu tờ khai:

 • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT92/2015);
 • 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT80/2021);
 • 06/TNCN Tờ khai khẩu trừ từ CNV, CK (TT92/2015);
 • 01 XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS, BH (TT92/2015).

Anh/Chị lập tờ khai thuế như sau:

Cách 1: Lập tờ khai tại tab Tờ khai

1. Tại phân hệ Khai thuế theo kỳ, chọn Tờ khai, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

 • Kỳ tính thuế; tháng, năm lập tờ khai;
 • Chọn mẫu tờ khai: Phần mềm đáp ứng 4 mẫu tờ khai:

– 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT92/2015);

– 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công (TT80/2021);

– 06/TNCN Tờ khai khẩu trừ từ CNV, CK (TT92/2015);

– 01 XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS, BH (TT92/2015).

Lưu ý:  Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công theo TT80 áp dụng từ tờ khai tháng/quý 1 năm 2022. Tờ khai khấu trừ từ tiền lương, tiền công theo TT92 chỉ áp dụng trong trường hợp lập các tờ khai bổ sung từ tháng 12/2021 trở về trước.

 • Chọn loại tờ khai:

– Đối với tờ khai lần đầu: Chọn bảng tính thuế -> nhấn Đồng ý.

– Đối với tờ khai bổ sung: chọn lấy dữ liệu từ tờ khai đã lập trước đó hoặc chọn lại bảng tính thuế để lập tờ khai khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp lập tờ khai theo tháng -> Chọn bảng tính thuế của tháng cần lập tờ khai.
 • Trường hợp lập tờ khai theo quý -> Chọn bảng tính thuế của 3 tháng trong quý cần lập tờ khai.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

4. Màn hình hiển thị tờ khai:

 • Cho phép chỉnh sửa/xóa tờ khai khi chưa ký nộp.
 • Tải tờ khai (excel, pdf).
 • Cập nhật dữ liệu để tự động điền số liệu từ bảng tính thuế vào tờ khai.

Cách 2: Lập tờ khai tại tab Bảng tính thuế

1. Tại tab Bảng tính thuế, tích chọn bảng tính thuế vừa cập nhật về từ AMIS Tiền Lương -> nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai, chọn loại tờ khai lần đầu hoặc bổ sung sau đó thực hiện tương tự như cách 1.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Bước 3: Nộp tờ khai

Cách 1: Ký nộp tờ khai qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại hồ sơ sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.

Tại màn hình chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ lấy lên thông tin chữ ký số (trường hợp có nhiều chữ ký số, Anh/Chị cần lựa chọn đúng chữ ký số trên USB Token đang cắm trên máy tính), nhấn OK để ký nộp hồ sơ sang cơ quan Thuế.

Cách 2: Xuất khẩu XML rồi nộp lên trang của tổng cục thuế

Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó nhấn “Nộp tờ khai XML” tại mục Khai thuế trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 4: Theo dõi trạng thái tờ khai

Tờ khai sau khi ký nộp sẽ được cập nhật trạng thái và kết quả tại tab Thông báo của TCT.

Cập nhật 09/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.