1. Trang chủ
  2. Tích hợp AMIS Thông báo để thông báo tính năng mới, cập nhật quy định

Tích hợp AMIS Thông báo để thông báo tính năng mới, cập nhật quy định

Tích hợp AMIS Thông báo ngay trên phần mềm để thông báo tính năng mới, cập nhật quy định… giúp người dùng xem chi tiết được các nội dung thay đổi về chức năng, nghiệp vụ của phần mềm hay hệ thống được nâng cấp.

Cập nhật 06/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.