1. Trang chủ
 2. Đăng ký người phụ thuộc

Đăng ký người phụ thuộc

I. Mục đích

Tính năng đăng ký người phụ thuộc giúp nhân viên HR:

 • Lập tờ khai đăng ký mới người phụ thuộc.
 • Lập tờ khai báo tăng, báo giảm người phụ thuộc, thay đổi thông tin người phụ thuộc.

II. Hướng dẫn thực hiện

Phần mềm đáp ứng lập tờ khai theo mẫu 20-ĐK-TH-TCT (Thông tư 105) và mẫu 02-TH (HTKK), 2 mẫu này hiện đều đang có hiệu lực, tuy nhiên theo kinh nghiệm thì MISA khuyến nghị như sau:

 • Mẫu 20-ĐK-TH-TCT (Thông tư 105): thông thường sử dụng khi thay đổi thông tin NPT (file XML mẫu này của thuế chưa hỗ trợ thời gian bắt đầu kết thúc giảm trừ).
 • Mẫu 02-TH (HTKK): sử dụng khi vừa đăng ký mới, vừa thay đổi thông tin và cả thời gian giảm trừ vì mẫu này có đầy đủ thông tin bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc giảm trừ.

Bước 1: Lập tờ khai đăng kí người phụ thuộc

1. Tại phân hệ Người phụ thuộc, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

 • Năm đăng ký.
 • Lần đăng ký trong tháng.
 • Mẫu tờ khai:
  • Đối với mẫu tờ khai 02-TH (HTKK):
   • Chọn mẫu tờ khai\nhấn Lưu.

   • Tại chi tiết tờ khai, nhấn Chọn người phụ thuộc để thêm người phụ thuộc vào tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế cho NPT(6) (đăng ký NPT mới) hoặc Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc (7) (báo tăng, báo giảm NPT).

   • Tích chọn người phụ thuộc (có thể tìm kiếm người phụ thuộc theo mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận phòng ban, mã số thuế hoặc lọc theo các tiêu chí đã đăng ký, chưa đăng ký, quan hệ với nhân viên) -> nhấn Đồng ý.

Lưu ý: 

1. Trường hợp thông tin người phụ thuộc thiếu:

Cách 1: Chọn biểu tượng cái bút để bổ sung thông tin -> nhấn Lưu để cập nhật thông tin lên tờ khai.

Cách 2: Chỉnh sửa tại phân hệ Người nộp thuế -> nhấn Cập nhật để cập nhật dữ liệu lên tờ khai.

2. Trường hợp thông tin tờ khai sai, thiếu (năm lập tờ khai, lần lập…) -> nhấn Chỉnh sửa để điều chỉnh lại thông tin.

 • Đối với mẫu tờ khai 20-ĐK-TH-TCT (TT105):

Chọn Đăng ký thuế nếu đăng ký người phụ thuộc mới (NPT chưa có mã số thuế).

Chọn Thay đổi thông tin thuế nếu báo tăng, báo giảm NPT, thay đổi thông tin NPT (NPT đã có mã số thuế).

  • Tại chi tiết tờ khai, nhấn Chọn người phụ thuộc.

  • Tích chọn NPT (có thể tìm kiếm người phụ thuộc theo mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận phòng ban, mã số thuế hoặc lọc theo các tiêu chí đã đăng ký, chưa đăng ký, quan hệ với nhân viên) -> nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Trường hợp thông tin người phụ thuộc thiếu, nhấn Chỉnh sửa để bổ sung thông tin:

 • Trường hợp thông tin tờ khai sai, thiếu (năm lập tờ khai, lần lập, loại đăng ký) -> nhấn Chỉnh sửa để điều chỉnh lại thông tin:

Bước 2: Nộp tờ khai

Cách 1: Nộp tờ khai trực tiếp trên phần mềm qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu ký bằng USB Token:
  • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.
 • Nếu ký bằng chữ ký số từ xa MISA eSign: đảm bảo rằng tài khoản đã đăng ký thiết bị xác thực. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Tại chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ ký số theo phương thức ký đã thiết lập trước đó để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế.

(Lưu ý: Khi ký nộp tờ khai, form ký nộp loading mãi không tắt. Nguyên nhân có thể do MISA KYSO được cài đặt trong ổ cứng ( ổ C) bị đóng băng. Trường hợp này Anh/Chị gỡ cài đặt MISA KYSO và cài đặt lại sang ổ khác không bị đóng băng)

Cách 2: Xuất khẩu XML 

Trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN của nhà cung cấp khác, Anh/Chị xuất khẩu XML rồi nộp tờ khai qua cổng T-VAN của nhà cung cấp đó.

Ví dụ: Trường hợp đơn vị sử dụng T-VAN của Tổng cục thuế: Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn, tại mục “ Đăng ký thuế” -> “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” -> Chọn “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công…” -> kê khai thông tin -> nhấn “Hoàn thành kê khai” -> “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế, có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 3: Theo dõi trạng thái tờ khai

Các tờ khai sau khi ký nộp trực tiếp trên phần mềm sẽ được cập nhật trạng thái và kết quả tại tab Thông báo của TCT.

-> Sau khi TCT duyệt, nhấn Cập nhật hồ sơ để đồng bộ thông tin người phụ thuộc về hồ sơ nhân viên (bao gồm MST, trạng thái NPT, thời điểm bắt đầu và kết thúc phụ thuộc).

Cập nhật 25/08/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.