1. Trang chủ
 2. Đăng ký người phụ thuộc

Đăng ký người phụ thuộc

Mục đích

Tính năng đăng ký người phụ thuộc giúp nhân viên HR:

 • Lập tờ khai đăng ký mới người phụ thuộc.
 • Lập tờ khai báo tăng, báo giảm người phụ thuộc, thay đổi thông tin người phụ thuộc.

Hướng dẫn thực hiện

Phần mềm đáp ứng lập tờ khai theo mẫu 20-ĐK-TH-TCT (Thông tư 105) và mẫu 02-TH (HTKK), 2 mẫu này hiện đều đang có hiệu lực, tuy nhiên theo kinh nghiệm thì MISA khuyến nghị như sau:

 • Mẫu 20-ĐK-TH-TCT (Thông tư 105): thông thường sử dụng để đăng ký mới cho người phụ thuộc chưa có MST và khi thay đổi thông tin NPT (file XML mẫu này của thuế chưa hỗ trợ thời gian bắt đầu kết thúc giảm trừ).
 • Mẫu 02-TH (HTKK): sử dụng khi vừa đăng ký mới, vừa thay đổi thông tin và cả thời gian giảm trừ vì mẫu này có đầy đủ thông tin bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc giảm trừ.
Bước 1: Lập tờ khai đăng kí người phụ thuộc

Lưu ý: Để nắm được hồ sơ chứng minh người phụ thuộc/Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN gồm những gì, Anh/Chị theo dõi tại đây.

1. Tại phân hệ Người phụ thuộc, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm: Năm đăng ký; Lần đăng ký trong tháng; Mẫu tờ khai

Đối với mẫu tờ khai 02-TH (HTKK):
 • Chọn mẫu tờ khai\nhấn Lưu.

 • Tại chi tiết tờ khai, nhấn Chọn người phụ thuộc để thêm người phụ thuộc vào tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế cho NPT(6) (đăng ký NPT mới) hoặc Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc (7) (báo tăng, báo giảm NPT).

 • Tích chọn người phụ thuộc (có thể tìm kiếm người phụ thuộc theo mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận phòng ban, mã số thuế hoặc lọc theo các tiêu chí đã đăng ký, chưa đăng ký, quan hệ với nhân viên) -> nhấn Đồng ý.

Lưu ý 1: Trường hợp thông tin người phụ thuộc thiếu:

 • Cách 1: Chọn biểu tượng cái bút để bổ sung thông tin -> nhấn Lưu để cập nhật thông tin lên tờ khai.

 • Cách 2: Chỉnh sửa tại phân hệ Người nộp thuế -> nhấn Cập nhật để cập nhật dữ liệu lên tờ khai.

Lưu ý 2: Trường hợp thông tin tờ khai sai, thiếu (năm lập tờ khai, lần lập…): nhấn Chỉnh sửa để điều chỉnh lại thông tin.

Lưu ý 3: Chú ý cách điền 1 số chỉ tiêu sau:

 • Chỉ tiêu Thông tin giấy khai sinh, tại cột “Số/Quyển số”: ghi đầy đủ dãy số nằm trên góc trên bên phải của giấy khai sinh.
 • Chỉ tiêu Thời gian tính giảm trừ, tại cột “từ tháng/năm”: thời gian bắt đầu tính giảm trừ trong năm.
 • Chỉ tiêu Thời gian tính giảm trừ, tại cột “đến tháng/năm”: thời điểm kết thúc giảm trừ (Nếu biết chính xác thì điền tháng/năm cụ thể, sau thời gian này nếu thực tế có nuôi dưỡng thì phải đăng ký lại; Nếu chưa biết chính xác tháng/năm giảm trừ đến khi nào thì để trống).
 • Trường hơp báo tăng nhầm mà muốn báo giảm cho toàn bộ thời gian đã báo tăng: điền từ tháng giảm trừ = đến tháng giảm trừ = tháng đã báo tăng giảm trừ.
Đối với mẫu tờ khai 20-ĐK-TH-TCT (TT105):

Chọn Đăng ký thuế nếu đăng ký người phụ thuộc mới (NPT chưa có mã số thuế).

Chọn Thay đổi thông tin thuế nếu báo tăng, báo giảm NPT, thay đổi thông tin NPT (NPT đã có mã số thuế).

 • Tại chi tiết tờ khai, nhấn Chọn người phụ thuộc.

 • Tích chọn NPT (có thể tìm kiếm người phụ thuộc theo mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận phòng ban, mã số thuế hoặc lọc theo các tiêu chí đã đăng ký, chưa đăng ký, quan hệ với nhân viên) -> nhấn Đồng ý.

Lưu ý 1: Trường hợp thông tin người phụ thuộc thiếu, nhấn Chỉnh sửa để bổ sung thông tin:

Lưu ý 2: Trường hợp thông tin tờ khai sai, thiếu (năm lập tờ khai, lần lập, loại đăng ký) -> nhấn Chỉnh sửa để điều chỉnh lại thông tin:

Bước 2: Nộp tờ khai
Cách 1: Nộp tờ khai trực tiếp trên phần mềm qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế (bao gồm đăng ký dịch vụ T-VAN và đăng ký các loại tờ khai nộp qua mạng). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nếu ký bằng USB Token:
  • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.
 • Nếu ký bằng chữ ký số từ xa MISA eSign: đảm bảo rằng tài khoản đã đăng ký thiết bị xác thực. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.
 • Nếu ký bằng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA: đảm bảo đã kích hoạt và xác thực eKYC trên ứng dụng VNPT SmartCA. Xem hướng dẫn tại đây

Tại chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ ký số theo phương thức ký đã thiết lập trước đó để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế.

(Lưu ý: Khi ký nộp tờ khai, form ký nộp loading mãi không tắt. Nguyên nhân có thể do MISA KYSO được cài đặt trong ổ cứng ( ổ C) bị đóng băng. Trường hợp này Anh/Chị gỡ cài đặt MISA KYSO và cài đặt lại sang ổ khác không bị đóng băng)

Cách 2: Xuất khẩu tờ khai XML 

Trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN của nhà cung cấp khác, Anh/Chị xuất khẩu XML rồi nộp tờ khai qua cổng T-VAN của nhà cung cấp đó.

Trường hợp sử dụng dịch vụ Thuế điện tử của Tổng cục thuế, Anh/Chị xuất khẩu XML rồi nộp qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Ví dụ: Trường hợp đơn vị sử dụng dịch vụ Thuế điện tử của Tổng cục thuế: Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn, tại mục Khai thuế -> chọn Nộp tờ khai XML -> Chọn tệp tờ khai -> Ký điện tử -> Nộp tờ khai.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Cách 3: Xuất khẩu tờ khai excel

Để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế, có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 3: Theo dõi trạng thái tờ khai

Các tờ khai sau khi ký nộp trực tiếp trên phần mềm sẽ được cập nhật trạng thái và kết quả tại tab Thông báo của TCT.

-> Sau khi TCT duyệt, nhấn Cập nhật hồ sơ để đồng bộ thông tin người phụ thuộc về hồ sơ nhân viên (bao gồm MST, trạng thái NPT, thời điểm bắt đầu và kết thúc phụ thuộc).

Các bài viết liên quan

Cập nhật 09/04/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.