1. Trang chủ
 2. Đăng ký người phụ thuộc

Đăng ký người phụ thuộc

I. Mục đích

Tính năng đăng ký người phụ thuộc giúp nhân viên HR:

 • Lập tờ khai báo tăng người phụ thuộc trong trường hợp muốn thêm người phụ thuộc.
 • Lập tờ khai báo giảm người phụ thuộc trong trường hợp người phụ thuộc không còn đủ điều kiện phụ thuộc hoặc muốn bớt người phụ thuộc.

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lập tờ khai đăng kí người phụ thuộc
Cách 1: Lập tờ khai tại phân hệ Người phụ thuộc

1. Tại phân hệ Người phụ thuộc, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

 • Năm đăng ký.
 • Lần đăng ký trong tháng.
 • Loại đăng ký:
  • Chọn Đăng ký thuế nếu đăng ký người phụ thuộc mới (tức là đăng ký lần đầu, người phụ thuộc chưa có MST).
  • Chọn Thay đổi thông tin thuế nếu báo tăng, giảm (cắt) người phụ thuộc (tức là người phụ thuộc đã có MST).
 • Thêm người phụ thuộc vào tờ khai: nhấn Chọn người phụ thuộc -> tích chọn người phụ thuộc (có thể tìm kiếm người phụ thuộc theo mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận phòng ban mã số thuế hoặc lọc theo các tiêu chí đã đăng ký, chưa đăng ký, quan hệ với nhân viên) -> nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Lưu ý: 

 • Trường hợp thông tin tờ khai thiếu: nhấn Chỉnh sửa để bổ sung thông tin -> nhấn Lưu để cập nhật thông tin lên tờ khai.

 • Trường hợp thông tin nhân viên, người phụ thuộc thiếu (thêm mới người phụ thuộc, bớt người phụ thuộc, chỉnh sửa thời gian ngừng phụ thuộc): Chỉnh sửa tại phân hệ Người nộp thuế -> nhấn Cập nhật để cập nhật dữ liệu lên tờ khai.

Cách 2: Lập tờ khai tại phân hệ Người nộp thuế

1. Tại phân hệ Người nộp thuế, tích chọn nhân viên cần lập tờ khai (có thể tìm kiếm theo họ tên, mã nhân viên, bộ phận phòng bạn hoặc trạng thái làm việc) sau đó nhấn Lập tờ khai.

2. Tích chọn người phụ thuộc -> nhấn Đồng ý.

3. Khai báo thông tin tờ khai -> nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Bước 2: Nộp tờ khai
Cách 1: Nộp tờ khai qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

 • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.

Tại màn hình chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ lấy lên thông tin chữ ký số chứa trong USB Token đang cắm trên máy tính, nhấn OK để ký nộp tờ khai sang cơ quan Thuế.

Sau khi ký nộp, trạng thái và kết quả của tờ khai sẽ được cập nhật tại tab Thông báo của TCT.

Cách 2: Xuất khẩu XML rồi nộp lên trang của tổng cục thuế

Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML, sau đó truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn, tại mục “ Đăng ký thuế” -> “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” -> Chọn “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công…” -> kê khai thông tin -> nhấn “Hoàn thành kê khai” -> “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế, có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 3: Theo dõi trạng thái tờ khai

Tờ khai sau khi ký nộp sẽ được cập nhật trạng thái và kết quả tại tab Thông báo của TCT.

-> Sau khi TCT duyệt, thông tin người phụ thuộc sẽ được cập nhật về hồ sơ nhân viên (bao gồm MST, trạng thái NPT, thời điểm bắt đầu và kết thúc phụ thuộc).

Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.