1. Trang chủ
  2. [Chứng từ, tờ khai] Lọc chứng từ, tờ khai theo ngày phát hành/ngày ký để ký lại chứng từ

[Chứng từ, tờ khai] Lọc chứng từ, tờ khai theo ngày phát hành/ngày ký để ký lại chứng từ

Mục đích

Lọc chứng từ, tờ khai theo ngày phát hành/ngày ký giúp tìm kiếm chứng từ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tại tờ khai, chứng từ

Chọn biểu tượng “Lọc” tại danh sách tờ khai đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc, kê khai thuế, quyết toán thuế, chứng từ khấu trừ.

Tích “Thời gian nộp“\chọn khoảng thời gian cần lọc\nhấn Áp dụng.

2. Tại thư xác nhận thu nhập

Chọn biểu tượng “Lọc”.

Tích chọn tiêu chí lọc.

Đối với tiêu chí Thời gian lậpThời gian ký: chọn khoảng thời gian cần lọc.

Cập nhật 10/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.