1. Trang chủ
  2. Ký số từ xa bằng chữ ký số VNPT SmartCA

Ký số từ xa bằng chữ ký số VNPT SmartCA

Mục đích

Giúp ký nộp tờ khai, chứng từ sang cơ quan Thuế bằng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA mà không cần dùng USB Token.

Hướng dẫn thực hiện

I. Thiết lập chữ ký số VNPT SmartCA

1. Kích hoạt và xác thực eKYC trên ứng dụng VNPT SmartCA

Bước 1: Tải ứng dụng VNPT SmartCA

Bước 2: Nhập thông tin kích hoạt và xác thực eKYC

Bước 3: Khởi tạo mã PIN

Bước 4: Xem kết quả cấp Chứng thư số

Bước 5: Ký Biên bản nghiệm thu

Hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Thiết lập hình thức ký số VNPT SmartCA trên AMIS Thuế TNCN

Bước 1: Tại Thiết lập/Chữ ký số/nhấn Kết nối

Bước 2: Đăng nhập tài khoản VNPT SmartCA

Bước 3: Nhấn Đồng ý

Bước 4: Chọn chứng thư số -> nhấn Lưu

Sau khi lưu, Anh/Chị có thể sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA để ký nộp tờ khai, chứng từ sang cơ quan Thuế.

II. Ký nộp hồ sơ bằng chữ ký số VNPT SmartCA

Anh/Chị theo dõi luồng ký nộp tờ khai, chứng từ bằng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA tại video dưới đây:

Cập nhật 17/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.