1. Trang chủ
  2. Lập chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho nhân viên, vãng lai thuộc đơn vị không có quyền truy cập

Lập chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho nhân viên, vãng lai thuộc đơn vị không có quyền truy cập

I. Mục đích

Giúp HR cấp được chứng từ khấu trừ thuế cho người nộp thuế phát sinh thu nhập ở nhiều chi nhánh/đơn vị dù không có quyền quản lý người nộp thuế đó.

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập quyền người dùng cho HR

Tại Thiết lập\Người dùng: sau khi chọn người dùng, vai trò và quyền truy cập, Anh/Chị tích chọn Được phép lập chứng từ khấu trừ thuế, thư xác nhận thu nhập cho tất cả người nộp thuế -> nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm.

Bước 2: Lập chứng từ khấu trừ thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.