1. Trang chủ
  2. Khai báo lịch sử chi trả thu nhập cho nhân viên trong trường hợp không sử dụng AMIS Tiền Lương

Khai báo lịch sử chi trả thu nhập cho nhân viên trong trường hợp không sử dụng AMIS Tiền Lương

I. Mục đích

Giúp người dùng tự khai báo, theo dõi lịch sử chi trả thu nhập cho nhân viên trong trường hợp không sử dụng AMIS Tiền Lương.

II. Hướng dẫn thực hiện

1. Tại Người nộp thuế nhấn Thêm mới

2. Tại mục Lịch sử chi trả thu nhập nhấn Thêm

3. Khai báo lịch sử chi trả thu nhập bao gồm:

  • Từ tháng/Đến tháng: khoảng thời gian trả thu nhập cho nhân viên cần khấu trừ.
  • Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc: bao gồm mức lương, phụ cấp lương, Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Chi tiết mức đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2022 đối với người lao động tham gia BHXH tại doanh nghiệp như sau:

  • Tổng thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế – Các khoản thu nhập không chịu thuế.
  •  Tổng thu nhập tính thuế = Tổng thu nhâp chịu thuế – Các khoản giảm trừ.
  • Số thuế TNCN đã khấu trừ = Tổng thu nhập tính thuế * Thuế suất.

Hoàn thành khai báo nhấn Đồng ý

Cập nhật 14/09/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.