1. Trang chủ
  2. Thêm mới người nộp thuế là đối tượng nhân viên tại chứng từ khấu trừ thuế

Thêm mới người nộp thuế là đối tượng nhân viên tại chứng từ khấu trừ thuế

I. Mục đích

Giúp HR khai báo người nộp thuế mới ngay tại chi tiết chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

II. Hướng dẫn thực hiện

1. Tại chi tiết chứng từ khấu trừ thuế/mục Thông tin người nộp thuế/nhấn Chọn người nộp thuế.

2. Nhấn Thêm mới sau đó khai báo thông tin người nộp thuế.

3. Nhấn Lưu để ghi nhận thông tin người nộp thuế lên chứng từ (đồng thời thông tin người nộp thuế sẽ được tự động cập nhật về Hồ sơ người nộp thuế).

Cập nhật 14/09/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.