1. Trang chủ
  2. Thiết lập thông tin đơn vị

Thiết lập thông tin đơn vị

I.Mục đích

Cho phép theo dõi và thêm mới các Đơn vị/Chi nhánh/Công ty con/Văn phòng/Trung tâm theo MST khác nhau giúp HR có thể lập và nộp tờ khai riêng cho từng Đơn vị/Chi nhánh/Công ty con…

II.Hướng dẫn thực hiện

1. Tại phân hệ Thiết lập -> Thông tin đơn vị hiển thị thông tin đơn vị đã khai báo ban đầu.

2. Trường hợp thay đổi thông tin đơn vị, nhấn Chỉnh sửa để sửa thông tin -> hoàn thành chỉnh sửa nhấn Cập nhật.

Cập nhật 07/01/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.