1. Trang chủ
 2. Thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế

Thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế

Xem video hướng dẫn

Tải video tại đây.

Mục đích

Thiết lập mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế làm căn cứ để lập chứng từ khấu trừ thuế.

Hướng dẫn thực hiện

Anh/Chị thêm mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế của năm hiện tại để làm căn cứ lập chứng từ khấu trừ thuế.

Bước 1: Thiết lập chung

Tại cửa sổ thiết lập chung bao gồm:

1. Mẫu: Chọn 1 trong 2 mẫu chứng từ phần mềm mặc định sẵn (Mẫu 1 không có chỉ tiêu [19] Số thu nhập cá nhân còn được nhận. Trường hợp muốn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế có chỉ tiêu [19] thì cần thiết lập mẫu chứng từ theo mẫu 2. Trường hợp muốn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế không có chỉ tiêu [19] thì thiết lập mẫu chứng từ theo mẫu 1).

2. Mẫu số: mẫu số chứng từ mặc định.

3. Ký hiệu: theo cú pháp AA/YYYY/T, trong đó:

 • AA: nhập ký hiệu bất kỳ cho chứng từ. (Lưu ý: ký hiệu là chữ in hoa, gồm 2 ký tự và không chứa ký tự đặc biệt).
 • YYYY: nhập năm lập chứng từ khấu trừ thuế.
 • E: ký hiệu chứng từ điện tử mặc định.

4. Logo công ty: chèn logo công ty dạng pdf hoặc png (không bắt buộc), có thể điều chỉnh kích cỡ logo bằng cách co kéo trực tiếp trên logo.

5. Chỉnh sửa tên đơn vị, đổi vị trí logo (nằm trên hoặc dưới tên đơn vị).

Bước 2: Thiết lập khung viền, hình nền

Thiết lập khung viền, hình nền để chứng từ đẹp hơn, mang tính chất đặc trưng của đơn vị.

1. Thiết lập khung viền: Chọn từ các mẫu khung viền sẵn có trên chương trình, cho phép đổi màu hoặc xóa khung viền.

2. Thiết lập hình nền: Chọn hình nền có sẵn trên chương trình, hình nền riêng hoặc tạo chữ chìm hiển thị trên chứng từ. Cho phép đổi màu hình nền; di chuyển, co kéo kích cỡ hình nền.

Bước 3: Thiết lập hiển thị nội dung

Cho phép thiết lập hiển thị nội dung chứng từ để phù hợp với từng đơn vị như chỉnh phông chữ, màu chữ, vị trí nhãn dữ liệu…

Thêm mới chỉ tiêu để phù hợp với từng đơn vị (nếu cần).

Lưu ý:

 • Chỉ tiêu [19] Số thu nhập cá nhân còn được nhận (chỉ có ở mẫu chứng từ điện tử thuế TNCN – Mẫu 2 (Thông tư 78/2021/TT-BTC)). Trường hợp muốn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế có chỉ tiêu [19] thì cần thiết lập mẫu chứng từ theo mẫu 2. Trường hợp muốn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế không có chỉ tiêu [19] thì thiết lập mẫu chứng từ theo mẫu 1.
 • Trường hợp muốn thiết lập công thức tính chỉ tiêu [19], Anh/Chị thực hiện sửa như sau:
   • Chọn Sửa tại chỉ tiêu [19]:

   • Tại Giá trị mặc định, chọn công thức tính chỉ tiêu [19] > nhấn Đồng ý:

Bước 4: Phát hành mẫu chứng từ

1. Sau khi thực hiện xong các thiết lập, nhấn Lưu và Phát hành để ký số lên mẫu chứng từ.

2. Cho phép nhân bản (sao chép) mẫu số, ký hiệu chứng từ đối với cả mẫu đang phát hành và ngừng phát hành.

3. Xuất mẫu chứng từ pdf có chữ ký số.

4. In mẫu chứng từ.

Lưu ý : Trường hợp sau khi phát hành mẫu mà phát hiện thông tin sai lệch hoặc cần bổ sung thêm chỉ tiêu, thiết lập lại giá trị, kiểu dữ liệu và tên của chỉ tiêu trên mẫu thì thực hiện như sau:

 • Ngừng phát hành mẫu đang phát hành.

 • Chọn Chỉnh sửa.

 • Thực hiện chỉnh sửa các thông tin sai, thiếu hoặc thêm chỉ tiêu…

 • Nhấn Lưu và phát hành để phát hành lại mẫu chứng từ.

Các bài viết liên quan

1. Thay đổi thông tin đơn vị trên mẫu chứng từ khấu trừ thuế

2. Trường hợp đã phát sinh chứng từ nhưng chưa phát hành và muốn cập nhật lại mẫu thì làm như thế nào?

Cập nhật 17/04/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.