1. Trang chủ
 2. Quản lý lao động sử dụng dịch vụ

Quản lý lao động sử dụng dịch vụ

I. Mục đích

Giúp HR sử dụng số lao động độc lập với số lượng lao động của AMIS Thông tin nhân sự, AMIS Kế toán.

II. Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý:

 • Chỉ Quản trị hệ thống/Quản trị ứng dụng mới thực hiện được chức năng này.
 • Trường hợp AMIS Thuế TNCN mua số lượng nhân viên ít hơn AMIS Thông tin nhân sự/AMIS Hệ thống thì:
  • Số nhân viên vượt quá vẫn được đồng bộ về AMIS Thuế TNCN nhưng không được phép sử dụng.
  • Số nhân viên trong giới hạn sẽ được phép sử dụng và thực hiện các nghiệp vụ, chức năng liên quan.
 • Trường hợp AMIS Thuế TNCN mua số lượng nhân viên nhiều hơn AMIS Thông tin nhân sự thì toàn bộ nhân viên sẽ được phép sử dụng và thực hiện các nghiệp vụ, chức năng liên quan.

1. Tại Người nộp thuế/chọn Quản lý lao động sử dụng dịch vụ, tại đây hiển thị:

 • Tổng số lao động: Tất cả người nộp thuế có loại đối tượng là nhân viên và vãng lai trên AMIS Thuế TNCN (không tính trong thùng rác).
 • Đang sử dụng dịch vụ: Người nộp thuế có loại đối tượng là nhân viên và vãng lai có thiết lập sử dụng dịch vụ Thuế TNCN (không tính trong thùng rác).
 • Không sử dụng dịch vụ: Người nộp thuế có loại đối tượng là nhân viên và vãng lai có thiết lập sử dụng dịch vụ Thuế TNCN.

2. Cho phép đổi trạng thái: sử dụng (1), ngừng sử dụng (2)

Lưu ý: Trường hợp gói lao động đã sử dụng hết mà muốn thêm lao động hoặc chuyển lao động từ trạng thái không sử dụng sang trạng thái đang sử dụng, Anh/Chị có thể:

 • Cách 1: Mua thêm gói lao động. Xem hướng dẫn tại đây
 • Cách 2: Ngừng sử dụng các lao động đã nghỉ việc hoặc không sử dụng dịch vụ thuế.

3. Trường hợp thêm mới lao động từ ứng dụng khác, Anh/Chị cần thiết lập quy tắc tự động để lao động được tự động thêm mới vào danh sách sử dụng trên AMIS Thuế TNCN theo quy tắc đã thiết lập.

Cập nhật 21/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.