1. Trang chủ
  2. Nhân bản chứng từ khấu trừ khấu trừ thuế TNCN

Nhân bản chứng từ khấu trừ khấu trừ thuế TNCN

Mục đích

Nhân bản chứng từ giúp HR tiết kiệm thời gian thêm mới, khai báo lại thông tin chứng từ trong trường hợp người nộp thuế phát sinh nhiều chứng từ khấu trừ thuế.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tại Chứng từ khấu trừ thuế\Chứng từ\chọn Nhân bản tại dòng chứng từ tương ứng. Khi đó hệ thống sẽ cập nhật theo mẫu số, ký hiệu chứng từ đang phát hành của năm hiện tại.

Bước 2: Chỉnh sửa lại chứng từ nếu cần

Bước 3: Lưu và phát hành chứng từ

Cập nhật 29/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.