1. Trang chủ
 2. Thêm mới bảng quyết toán thuế để lập tờ khai quyết toán thuế trong trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương

Thêm mới bảng quyết toán thuế để lập tờ khai quyết toán thuế trong trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương

Mục đích

Giúp HR lập bảng quyết toán thuế tổng hợp từ bảng thuế đã lập trong năm tính thuế để làm căn cứ lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN nhanh chóng trong trường hợp đơn vị không sử dụng AMIS Tiền lương.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thêm mới bảng quyết toán thuế
 • Nhấn Thêm mới

 • Khai báo thông tin bảng quyết toán thuế, bao gồm:
  • Năm quyết toán: chọn năm cần quyết toán thuế.
  • Đơn vị áp dụng: chọn 1 hoặc nhiều phòng ban cần lập bảng quyết toán thuế.
  • Tên bảng quyết toán thuế: Phần mềm mặc định tên bảng quyết toán thuế theo năm quyết toán và đơn vị áp dụng. Anh/Chị có thể chỉnh sửa cho phù hợp với đơn vị.
  • Bảng thuế: chọn các bảng thuế thuộc năm quyết toán thuế.

Bước 2: Chỉnh sửa bảng quyết toán thuế (nếu cần)

Lưu ý:

 • Khi thay đổi dữ liệu trên bảng quyết toán thuế, phần mềm sẽ tự động cập nhật thay đổi về các bảng thuế thuộc bảng quyết toán thuế.
 • Khi thay đổi dữ liệu trên bảng thuế thì phần mềm sẽ không tự động cập nhật thay đổi sang bảng quyết toán thuế.

Tại chi tiết bảng quyết toán thuế, Anh/Chị có thể:

1. Cập nhật thông tin: trường hợp thông tin người nộp thuế bị sai (bao gồm Mã nhân viên, họ tên, đối tượng, vị trí công việc, bộ phận/phòng ban), Anh/Chị có thể chỉnh sửa tại hồ sơ người nộp thuế sau đó nhấn Cập nhật thông tin để các thông tin vừa chỉnh sửa được đồng bộ về bảng quyết toán thuế.

2. Tổng hợp số liệu: trường hợp sau khi chỉnh sửa số liệu của người nộp thuế trên bảng quyết toán thuế nhưng lại không muốn cập nhật các số liệu vừa chỉnh sửa, Anh/Chị có thể nhấn Tổng hợp số liệu để không cập nhật các số liệu vừa chỉnh sửa lên bảng quyết toán thuế.

Lưu ý: Trường hợp số liệu giữa bảng quyết toán thuế và bảng thuế bị chênh lệch, nguyên nhân là do HR thay đổi số liệu trên bảng quyết toán thuế nhưng không cập nhật lại bảng thuế. Xem hướng dẫn xử lý tại đây.

3. Chọn người nộp thuế: Anh/Chị thêm người nộp thuế vào bảng quyết toán thuế bằng cách Chọn người nộp thuế (2) từ hồ sơ người nộp thuế hoặc Thêm mới (3) người nộp thuế.

4. Nhập khẩu bảng quyết toán thuế: Anh/Chị có thể nhập khẩu nhanh chóng bảng quyết toán thuế bằng cách tải file mẫu sau đó cập nhật dữ liệu và tải lại lên phần mềm.

5. Chỉnh sửa: Chỉnh sửa thông tin bảng quyết toán thuế.

6. Xuất khẩu: Anh/Chị có thể xuất khẩu bảng thuế để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ bên ngoài của đơn vị.

7. Tham chiếu: Anh/Chị có thể xem lại bảng quyết toán thuế được tổng hợp từ những bảng thuế nào tại đây. Ngoài ra có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin bảng thuế và cập nhật lại dữ liệu vừa chỉnh sửa về bảng quyết toán thuế bằng cách nhấn Tổng hợp số liệu.

Cập nhật 16/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.