1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp sai

Hướng dẫn hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp sai

Trường hợp chứng từ khấu trừ thuế cấp sai, HR cần thực hiện hủy chứng từ, thông thường có 2 trường hợp:

 • Chứng từ sai nhưng chưa gửi cho nhân viên.
 • Chứng từ sai đã gửi cho nhân viên.

Cách xử lý đối với từng trường hợp như sau:

I. Chứng từ sai nhưng chưa gửi cho nhân viên

Trường hợp này chỉ cần hủy chứng từ và lập lại chứng từ mới, cách thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn Hủy chứng từ

Bước 2: Điền các thông tin hủy chứng từ:

 • Lý do hủy
 • Biên bản hủy: chọn Không tạo biên bản

Bước 3: Nhấn Đồng ý để hoàn thành hủy chứng từ.

Bước 4: Nhấn vào chứng từ để xem chứng từ đã hủy.

 • Trường hợp chọn Không tạo biên bản: phần mềm hiển thị chứng từ đã hủy bỏ.
 • Trường hợp chọn Tạo biên bản đính kèm (không ký): phần mềm hiển thị chứng từ đã hủy bỏ ở trang 1 và biên bản hủy chứng từ dạng pdf ở trang 2.
 • Trường hợp chọn Tạo và ký điện tử biên bản đính kèm: phần mềm hiển thị chứng từ đã hủy bỏ ở trang 1 và biên bản hủy chứng từ dạng pdf bao gồm cả chữ ký điện tử ở trang 2.

Bước 5: Lập lại chứng từ khấu trừ thuế mới. Xem hướng dẫn tại đây.

II. Chứng từ sai nhưng đã gửi cho nhân viên

Trường hợp này thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn Hủy chứng từ

Bước 2: Điền các thông tin hủy chứng từ:

 • Lý do hủy
 • Biên bản hủy:
  • Chọn Tạo biên bản đính kèm (không ký) nếu đơn vị muốn ký tươi bên ngoài.
  • Chọn Tạo và ký điện tử biên bản đính kèm nếu đơn vị muốn ký điện tử bằng chữ ký số của đơn vị.

Bước 3: Nhấn Đồng ý

Bước 4: Xem chứng từ đã hủy và biên bản hủy chứng từ.

Nhấn vào chứng từ để xem chứng từ đã hủy và biên bản hủy chứng từ.

 • Trường hợp chọn Tạo biên bản đính kèm (Không ký): phần mềm sẽ hiển thị chứng từ đã hủy ở trang 1 và biên bản hủy chứng từ dạng pdf ở trang 2 như ảnh:

 • Trường hợp chọn Tạo và ký điện tử biên bản đính kèm: phần mềm hiển thị chứng từ đã hủy bỏ ở trang 1 và biên bản hủy chứng từ dạng pdf bao gồm cả chữ ký điện tử ở trang 2 như ảnh:

Bước 5: Lập lại chứng từ khấu trừ thuế mới. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 28/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.