1. Trang chủ
  2. [Bảng thuế] Cho phép lập tờ khai 05/KK-TNCN từ nhiều bảng thuế khác tháng hoặc khác quý

[Bảng thuế] Cho phép lập tờ khai 05/KK-TNCN từ nhiều bảng thuế khác tháng hoặc khác quý

I. Câu chuyện thực tế

Nhiều đơn vị lập bảng thuế tháng này, tuy nhiên đến tháng sau mới thanh toán phần lương đó. Ví dụ đơn vị lập bảng thuế tháng 9 nhưng đến tháng 10 mới thanh toán lương.

Theo quy định thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả thu nhập. Do đó đơn vị trả lương vào thời điểm nào thì tính thuế và kê khai thuế TNCN vào thời điểm đó.

=> Như ví dụ trên thì đơn vị phải tính thuế và kê khai thuế TNCN vào tháng 10 (Quý 4).

II. Cách đáp ứng trước kia của phần mềm

Không cho phép lập tờ khai 05/KK-TNCN từ nhiều bảng thuế thuộc các quý khác nhau.

III. Cải tiến của phần mềm

Cho phép chọn nhiều bảng thuế từ các quý khác nhau để lập tờ khai thuế.

=> Giúp đơn vị lập tờ khai thuế TNCN theo thời điểm thực tế trả thu nhập và đúng quy định của cơ quan Thuế.

Cập nhật 05/04/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.