1. Trang chủ
  2. Lập hàng loạt thư xác nhận thu nhập cho nhân viên nghỉ việc, đối tượng vãng lai đi quyết toán thuế

Lập hàng loạt thư xác nhận thu nhập cho nhân viên nghỉ việc, đối tượng vãng lai đi quyết toán thuế

Mục đích

Giúp lập hàng loạt thu xác nhận thu nhập cho nhân viên nghỉ việc, đối tượng vãng lai tự đi quyết toán thuế.

Hướng dẫn thực hiện

1. Lập hàng loạt thư xác nhận
Cách 1: Lập tại Chứng từ khấu trừ thuế

Tại phân hệ Chứng từ khấu trừ thuế\Chứng từ\tích chọn các chứng từ cần lập thư xác nhận\nhấn Lập thư xác nhận.

Cách 2: Lập tại Thủ tục
  • Tại Thủ tục\chọn Thư xác nhận thu nhập

  • Nhấn Thêm mới hàng loạt

  • Tích chọn những người nộp thuế cần lập thư xác nhận\nhấn Tiếp tục

  • Chọn biểu tượng cái bút để bổ sung thông tin nếu còn thiếu\nhấn Lưu\nhấn Đồng ý 

  • Tại màn hình danh sách thư hiển thị các thư xác nhận vừa lập

2. Ký điện tử thư xác nhận
  • Tại Thủ tục\chọn Thư xác nhận thu nhập

  • Tích chọn các thư cần ký\nhấn Ký điện tử

Lúc này chương trình sẽ thực hiện ký bằng hình thức ký mà đơn vị đã thiết lập (ký bằng USB Token hoặc ký bằng chữ ký số từ xa Misa eSign) tương tự như ký các loại tờ khai.

Sau khi ký thành công, chương trình sẽ hiển thị thư xác nhận chưa chữ ký điện tử của đơn vị.

3. In hàng loạt thư xác nhận

Tại danh sách thư xác nhận, tích chọn các thư cần in\nhấn In

Ngoài ra có thể xuất khẩu thư ra file pdf hoặc word để giao cho người nộp thuế

Các bài viết liên quan

1. Lập thư xác nhận thu nhập

Cập nhật 12/04/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.