1. Trang chủ
  2. Thiết lập chung
  3. Thiết lập phân quyền

Thiết lập phân quyền

Mục đích

Giúp quản trị hệ thống hoặc quản trị ứng dụng giới hạn quyền truy cập vào phần mềm, thiết lập các vai trò khi truy cập vào ứng dụng để đảm bảo đúng quyền hạn của từng người dùng. Khi đó, những người dùng truy cập ứng dụng sẽ được sử dụng đúng các chức năng theo phân quyền của mình.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập người dùng tại AMIS Hệ thống

Bước 2: Phân quyền cho người dùng 

Ngoài ra để thiết lập vai trò và phân quyền chi tiết theo từng vai trò, Anh/Chị xem tại đây.

Cập nhật 22/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.