1. Trang chủ
  2. Thiết lập chung
  3. Thiết lập chữ ký số

Thiết lập chữ ký số

Mục đích

Giúp nhân viên HR thiết lập hình thức ký số (ký số bằng USB Token hoặc ký số từ xa MISA eSign) để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan Thuế.

Hướng dẫn thực hiện

Cách 1: Sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign

Bước 1: Mua và kích hoạt ứng dụng MISA eSign Desktop

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Cài đặt ứng dụng  Mobile MISA eSign

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Thiết lập chữ ký số MISA eSign trên AMIS Thuế TNCN

1. Tại Thiết lập\Chữ ký số\chọn MISA eSign\nhấn Kết nối.

2. Đăng nhập tài khoản MISA eSign.

3. Chọn chứng thư số -> nhấn Lưu để ghi nhận thông tin chứng thư số dùng để ký nộp tờ khai.

4. Trường hợp muốn thay đổi thông tin chứng thư số, nhấn Thay đổi để chọn lại.

5. Ký nộp tờ khai bằng chữ ký số từ xa MISA eSign. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA

1. Kích hoạt và xác thực eKYC trên ứng dụng VNPT SmartCA

Bước 1: Tải ứng dụng VNPT SmartCA

Bước 2: Nhập thông tin kích hoạt và xác thực eKYC

Bước 3: Khởi tạo mã PIN

Bước 4: Xem kết quả cấp Chứng thư số

Bước 5: Ký Biên bản nghiệm thu

Hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Thiết lập hình thức ký số VNPT SmartCA trên AMIS Thuế TNCN

Bước 1: Tại Thiết lập/Chữ ký số/nhấn Kết nối

Bước 2: Đăng nhập tài khoản VNPT SmartCA

Bước 3: Nhấn Đồng ý

Bước 4: Chọn chứng thư số -> nhấn Lưu

Sau khi lưu, Anh/Chị có thể sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA để ký nộp tờ khai, chứng từ sang cơ quan Thuế.

Cách 3: Sử dụng chữ ký số qua USB Token

Bước 1: Cài đặt MISA KYSO và kết nối USB Token với máy tính

1. Cài đặt MISA KYSO tại đây.

2. Cài cắm USB Token chứa chữ ký số đã đăng kí sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế vào máy tính.

Bước 2: Đọc thông tin từ USB Token

1. Tại Thiết lập\Chữ ký số\chọn USB Token\nhấn Kết nối

2. Màn hình hiển thị thông tin chứng thư số của USB Token đang cắm trên máy tính.

3. Nhấn OK để hoàn thành thiết lập chữ ký số.

Cập nhật 16/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.