Thiết lập thông tin công ty

Cho phép người dùng khai báo các thông tin cơ bản của công ty, nhằm mục đích tự động lấy thông tin lên các báo cáo, tài liệu. Người dùng không phải nhập lại thủ công, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Thông tin công ty.

2. Khai báo thông tin công ty.

  • Thông tin Tên đầy đủ, Mã số thuế, Địa chỉ, Điện thoại, Email chương trình tự động lấy lên dữ liệu khi người dùng đăng ký tài khoản.
  • Có thể chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn Chỉnh sửa.

Lưu ý: Khi người dùng chỉnh sửa Tên đầy đủ ở mục thông tin công ty thì Tên công ty ở phân hệ “Cơ cấu tổ chức” sẽ thay đổi theo.

Cập nhật 15/04/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan