Tính năng mới trên Website

R20 (Phát hành ngày 20/09/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Hỗ trợ người dùng nhập khẩu từ excel khi khai báo định mức cấp phát. Xem tại đây.
Cho phép người dùng lựa chọn cách tính khấu hao tài sản theo kỳ hay khấu hao lẻ ngày Xem tại đây
Cho phép sửa đơn giá khi ghi tăng tài sản để theo dõi được đơn giá theo từng lần nhập. Xem tại đây
Sau khi QLTS tạo biên bản cấp phát cho nhân viên/phòng ban, chương trình cho phép đối tượng nhận cấp phát có thể xác nhận hoặc từ chối tài sản đã được cấp phát. Xem tại đây
Và hàng loạt các tính năng nổi bật khác như:

 1. Cho phép người dùng sửa toàn bộ thông tin khấu hao/phân bổ trong trường hợp chưa tính khấu hao/phân bổ tài sản và chưa đánh giá lại.
 2. Cho phép chọn người đại diện không thuộc phòng ban khi cấp phát cho phòng ban đó. Xem tại đây.
 3. Cho phép thay đổi loại tài sản sau khi tài sản đã phát sinh nghiệp vụ.
 4. Tăng số lượng ký tự cho phép nhập tại trường Quy cách tài sản lên tối đa 1000 ký tự khi Thêm mới tài sản/vật tư/linh kiện, Sửa tài sản/vật tư/linh kiện.
 5. Với các tài sản ngoài danh sách kiểm kê của lịch hiện tại nhưng đã có thông tin trên hệ thống, chương trình sẽ thông báo mã tài sản đã tồn tại tại <vị trí đang ghi nhận trên hệ thống> để người dùng kịp thời nắm bắt.
 6. Cho phép người sử dụng nhập giá trị tài sản bằng ngoại tệ (chọn loại đơn vị tiền tệ) khi khai báo tài sản mới.

R19 (Phát hành ngày 25/08/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Cho phép người dùng in tem linh kiện để phục vụ công tác quản lý, kiểm kê linh kiện. Xem tại đây
Khi sửa chữa tài sản, chương trình cho phép người dùng phân loại sửa chữa là Sửa chữa lớn hay Sửa chữa nhỏ theo đúng quy định ISO. Xem tại đây
Khi khai báo vị trí trên phần mềm AMIS Tài sản, người dùng có thể đánh dấu là vị trí quản lý tài sản, vật tư hay dùng chung Xem tại đây
Và hàng loạt các tính năng nổi bật khác như:

 1. Cho phép in thông tin chi tiết tài sản ra word để chỉnh sửa, lưu trữ thông qua chức năng Tải thông tin tài sản trên giao diện xem chi tiết tài sản
 2. Cho phép nhập số thập phân (tối đa 2 chữ số sau dấu phẩy) khi khai báo số lượng vật tư nhập/xuất/hủy/thanh lý/….

R18 (Phát hành ngày 03/08/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Kiểm kê tài sản bao gồm cả link kiện đi kèm. Xem tại đây
Lắp hàng loạt linh kiện vào tài sản Xem tại đây
Nhập khẩu danh mục khách hàng Xem tại đây
Và hàng loạt các tính năng nổi bật khác như:

 1. Chỉnh sửa lại ngày dự kiến hoàn thành bảo dưỡng/sửa chữa tài sản đối với tài sản đang sửa chữa/đang bảo dưỡng trong trường hợp cần thay đổi (nếu có)
 2. Tăng số lượng ký tự cho phép nhập tại trường mở rộng lên tối đa 1000 ký tự với trường nhập văn bản.
 3. Chọn nhanh Lý do khi cấp phát/thu hồi tài sản thay vì phải nhập tay thủ công như trước đây.

R17 (Phát hành ngày 12/07/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Quản lý các tài sản mang ra ngoài đơn vị Xem tại đây.
Cho phép nhân viên tự thực hiện kiểm kê tài sản sử dụng để cung cấp thông tin kiểm kê – phiên bản Web Xem tại đây.
Đáp ứng nghiệp vụ cấp phát tài sản cho nhiều người sử dụng chung (Cấp phát tài sản theo nhân viên). Xem tại đây.
Cho phép nhiều người dùng có thể đồng thời báo hỏng, mất cho các tài sản dùng chung (Tài sản cấp phát theo phòng ban) Xem tại đây.
Và hàng loạt các tính năng nổi bật khác như:

 1. Sửa lại mã tài sản sau khi đã phát sinh nghiệp vụ liên quan.
 2. Thêm mới nhanh tài sản trên tab Tài sản ngoài danh sách khi thực hiện kiểm kê.
 3. Xuất khẩu lịch sử Xuất – Nhập -Tồn của vật tư.

R16 (Phát hành ngày 15/06/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Tích hợp AMIS Quy trình để xây dựng quy trình nghiệp vụ cấp phát – thu hồi tài sản Xem tại đây.
Cho phép cập nhật nhiều ảnh cho một tài sản hoặc cập nhật ảnh cho hàng loạt tài sản Xem tại đây.
Cho phép nhập khẩu ghi tăng tài sản số lượng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu. Xem tại đây.
Cho phép xuất khẩu biên bản kiểm kê linh kiện. Xem tại đây.
Cho phép quản lý tài sản theo bộ Xem tại đây.
Hỗ trợ theo dõi lịch bảo dưỡng tài sản theo dạng lịch hoặc dạng danh sách. Xem tại đây
Đáp ứng nghiệp vụ bảo dưỡng/sửa chữa hàng loạt, hoàn thành sửa chữa/bảo dưỡng tài sản Xem tại đây

R15 (Phát hành ngày 19/05/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Bổ sung tiện ích Thêm hàng loạt tài sản theo mã Xem tại đây.
Cho phép đơn vị quản lý riêng danh sách tài sản cho mượn. Xem tại đây.
Hỗ trợ tự động tính khấu hao, phân bổ tài sản cố định tại đơn vị vào cuối mỗi tháng Xem tại đây.
Khi người dùng thực hiện Hoàn thành bảo dưỡng/sửa chữa tài sản:

 •  Chương trình cho phép Thêm thông tin bảo hành nếu muốn theo dõi chi tiết thông tin bảo hành sau sửa chữa.
 • Đồng thời, cũng cho phép người dùng Đính kèm các văn bản liên quan khi hoàn thành bảo dưỡng tài sản – Tương tự như khi đính kèm trên các giao diện khác.
Xem tại đây.
Cho phép người dùng khai báo chi tiết từng hạng mục chi phí thực tế đã sửa chữa/bảo dưỡng tài sản. Xem tại đây

R14 (Phát hành ngày 20/04/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Cho phép đơn vị quản lý riêng danh sách tài sản cho thuê Xem tại đây.
Cho phép nhập khẩu tài sản gồm các trường thông tin tùy chỉnh (mở rộng) Xem tại đây.

R13 (Phát hành ngày 29/03/2023)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Tích hợp Livechat – Công cụ trao đổi trực tuyến trên phần mềm. Thông qua kênh chat miễn phí này, người dùng dễ dàng tìm đến MISA để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng; kịp thời giải quyết, khắc phục lỗi gặp phải khi đang làm việc trên phần mềm

R10 (Phát hành ngày 30/12/2022)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Bổ sung nghiệp vụ Đánh giá lại tài sản cố định Xem tại đây.
Chương trình bổ sung danh sách đánh giá lại tài sản trên phân hệ Khấu hao – Phân bổ. Xem tại đây
Chương trình cho phép người dùng xuất khẩu bảng tính khấu hao, phân bổ ra excel để gửi cho các bộ phận liên quan khi cần thiết và thuận tiện cho công tác lưu trữ, tra cứu khi cần thiết.  Xem tại đây.

R9 (Phát hành ngày 15/07/2022)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Cho phép người dùng thực hiện lựa chọn và chủ động thiết lập theo dõi khấu hao, phân bổ hoặc không theo dõi tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị. Xem tại đây
Cho phép người dùng thực hiện tính khấu hao tài sản cố định trong kỳ và phân bổ chi phí khẩu hao theo từng đơn vị sử dụng. Xem tại đây
Cho phép người dùng thực hiện tính phân bổ công cụ dụng cụ trong kỳ và phân bổ chi phí theo từng đơn vị sử dụng. Xem tại đây

R6 (Phát hành ngày 12/10/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Cho phép người dùng cập nhật ảnh đại diện khi thêm mới tài sản Xem tại đây
Khi thực hiện cấp phát tài sản thì ngầm định vị trí tài sản là vị trí cũ, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi cấp phát tài sản Xem tại đây
Cho phép cập nhật ngày ghi tăng của các tài sản quản lý theo số lượng Xem tại đây
Bổ sung tính năng Phân quyền đối với phân hệ Vật tư – Linh kiện, cho phép người dùng phân quyền và thực hiện các chức năng trên phân hệ Vật tư – Linh kiện Xem tại đây
Cho phép lập lịch kiểm kê vật tư trên phần mềm để từ đó đưa ra các báo cáo kiểm kê vật tư và phương án xử lý kịp thời cho doanh nghiệp Xem tại đây
Cho phép người dùng nhập khẩu kết quả kiểm kê vật từ từ file excel vào phần mềm Xem tại đây
Cho phép người dùng kiểm kê vật tư và xử lý chênh lệch sau kiểm kê Xem tại đây
Cho phép lập lịch kiểm kê linh kiện trên phần mềm Xem tại đây
Nhập khẩu kết quả kiểm kê linh kiện Xem tại đây
Kiểm kê linh kiện và xử lý chênh lệch sau kiểm kê Xem tại đây

R5 (Phát hành ngày 14/09/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Cho phép cán bộ quản lý tài sản có thể xem được thông tin định mức cấp phát khi thực hiện cấp phát từ danh sách tài sản Xem tại đây
Cho phép cán bộ quản lý tài sản có thể xem được thông tin về định mức khi thực hiện cấp phát tài sản cùng lúc cho nhiều nhân viên Xem tại đây
Thỏa thuận bảo quyền sử dung AMIS Tài sản Xem tại đây
Quản lý danh sách vật tư tại đơn vị Xem tại đây
Các nghiệp vụ chính trên phân hệ vật tư Xem tại đây
Quản lý danh sách linh kiện tại đơn vị Xem tại đây
Các nghiệp vụ chính trên phân hệ linh kiện Xem tại đây

R4 (Phát hành ngày 23/08/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Bổ sung cột tình trạng tài sản trên danh sách tài sản Xem tại đây
Thiết lập tự động gửi email cho nhân viên khi báo mất, hỏng tài sản trên web tài sản và tự động CC email cho cán bộ quản lý tài sản và các bộ phận liên quan Xem tại đây
Thêm định mức cấp phát tài sản Xem tại đây
Cho phép cán bộ Quản lý tài sản kiểm tra thông tin định mức khi xem đề nghị cấp phát tài sản Xem tại đây
Cho phép cán bộ Quản lý tài sản kiểm tra thông tin định mức khi cấp phát tài sản Xem tại đây
Cho phép nhân viên kiểm tra, đối chiếu các tài sản đề nghị cấp phát với định mức cấp phát khi lập đề nghị Xem tại đây
Cho phép người phê duyệt kiểm tra lại thông tin định mức khi phê duyệt đề nghị cấp phát Xem tại đây

R3 (Phát hành ngày 03/08/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Bổ sung thông tin người đại diện trên giao diện thu hồi tài sản theo phòng ban Xem tại đây
Tự động nhắc lịch để thực hiện các công việc Xem tại đây
[HOT] Thiết lập công suất và thực hiện bảo dưỡng các tài sản theo công suất Xem tại đây
[HOT] Cho phép nhân viên lập và gửi thông báo mất tài sản Xem tại đây
[HOT] Cho phép nhân viên lập và gửi thông báo hỏng tài sản Xem tại đây
[HOT] Cho phép nhân viên lập và gửi đề nghị thu hồi tài sản Xem tại đây
[HOT] Cho phép nhân viên lập và gửi đề nghị cấp phát tài sản Xem tại đây

R2 (Phát hành ngày 16/07/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Xóa lịch kiểm kê có trạng thái đang kiểm kê Xem tại đây
Lập biên bản sau khi thực hiện xong nghiệp vụ cấp phát Xem tại đây
Thay đổi luồng sửa chữa và ghi nhận kết quả sửa chữa đối với các tài sản quản lý theo số lượng Xem tại đây
[HOT] Thiết lập các thông tin mở rộng theo từng nhóm tài sản Xem tại đây
Cải tiến giao diện lập lịch kiểm kê để cho phép người dùng kiểm kê theo phòng ban Xem tại đây

RC9 (Phát hành ngày 26/06/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Xử lý chênh lệch sau kiểm kê tài sản tại đơn vị Xem tại đây
Sửa chữa và ghi nhận kết quả sửa chữa tài sản Xem tại đây
Cải tiến cách hiển thị và thực hiện các chức năng trên danh sách tài sản Xem tại đây

RC8 (Phát hành ngày 31/05/2021)

TÍNH NĂNG CHI TIẾT
Mẫu văn bản Xem tại đây
Trộn văn bản Xem tại đây.
Nhập khẩu danh sách tài sản hỏng, đang sửa chữa Xem tại đây.
Bổ sung thông tin số biên bản trên các nghiệp vụ Xem tại đây.
Thiết lập đơn vị quản lý tài sản Xem tại đây.
Lập biên bản sau khi thực hiện xong nghiệp vụ cấp phát Xem tại đây.
Lập lịch kiểm kê tài sản Xem tại đây.
Kiểm kê tài sản bằng cách thủ công Xem tại đây
Updated on September 25, 2023


Was this article helpful?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.