MISA AMIS
Nền tảng quản trị
doanh nghiệp hợp nhất
Đáp ứng 4 mảng nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp:
Điều hành – Nhân sự – Bán hàng – Tài chính
MISA AMIS
Hướng dẫn chung trên nền tảng
MISA AMIS: Hệ sinh thái đáp ứng toàn bộ nghiệp vụ cho doanh nghiệp
thuộc mọi quy mô, lĩnh vực. Cung cấp giải pháp tốt nhất giúp
Doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.
Hướng dẫn nghiệp vụ
Quản lý điều hành
MISA AMIS đơn giản hóa quy trình hoạt động, giúp việc điều
hành doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
Quản trị nhân sự
Tự động hóa mọi quy trình tác nghiệp giữa Nhân sự – Nhân viên –
Lãnh đạo, kết nối mạng xã hội, sàn tuyển dụng, BHXH, Cơ quan thuế
Marketing - Bán hàng
Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS giúp doanh nghiệp thu hút tiềm năng,
thúc đẩy tăng trưởng doanh số, gia tăng sự hài lòng của khách hàng
Kế toán - Tài chính
Hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính, kế toán
cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực