Khai báo tài sản mới

1. Mục đích:

Hướng dẫn người dùng thực hiện khai báo tài sản mới trên phần mềm AMIS Tài sản để theo dõi và quản lý hệ thống tài sản tại đơn vị một cách minh bạch và hiệu quả.

2. Cách thực hiện:

2.1. Khai báo một tài sản:

Đăng nhập vào ứng dụng AMIS Tài sản, tại phân hệ Tài sản, chọn Thêm tài sản:

Khai báo lần lượt các thông tin của tài sản:

  • Tại tab Thông tin chung: Khai báo lần lượt các thông tin của tài sản được thêm mới. Lưu ý: Các thông tin chưa ký tự * là các trường thông tin bắt buộc.

Ví dụ:

  • Khai báo thông tin loại tài sản:

  • Có thế thực hiện thêm mới loại tài sản bằng cách:

  • Thực hiện khai báo tương tự cho các trường thông tin còn lại.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu và thêm mới hoặc Đồng ý để lưu lại thông tin tài sản vừa thêm trên danh sách tài sản.
2.2. Khai báo hàng loạt nhiều tài sản:
2.3. Nhập khẩu tài sản:

Chọn chức năng Nhập khẩu trên danh sách tài sản:

Chọn tệp dữ liệu nhập khẩu trong máy tính của anh/chị:

Nhấn Tiếp theo để thực hiện ghép các trường thông tin cần nhập khẩu:

Sau khi ghép xong các trường thông tin, hệ thống hiển thị danh sách các dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để người dùng nắm được:

Nhấn Nhập khẩu để tiếp tục thực hiện việc nhập khẩu:

Chương trình hiển thị kết quả của quá trình nhập khẩu, người dùng có thể thực hiện xem chi tiết lỗi dữ liệu nhập khẩu thất bại bằng cách nhấn vào Tải chi tiết lỗi:

 

Updated on March 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.