MISA AMIS HRM
MISA AMIS HRM
Quản trị nhân sự 4.0
Đáp ứng quy trình quản lý nhân sự thông minh và hiệu quả - Hợp nhất trên một nền tảng
MISA AMIS HRM
Quy trình nghiệp vụ
Quy trình
Khai báo danh mục ca
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Phân ca làm việc
  • Phân ca chi tiết
    Quy trình
  • Bảng phân ca tổng hợp
    Quy trình
Quy trình
Quy trình
Lập bảng chấm công chi tiết
Quy trình
Quy trình
Ghi nhận thời gian chấm công
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Tiếp nhận đơn xin nghỉ, làm thêm, ...
Quy trình
Quy trình
Tổng hợp công
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Xác nhận công
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Chuyển tính lương
Quy trình
AMIS Chấm công AMIS Chấm công
Phim hướng dẫn sử dụng
Case-study nghiệp vụ
Case-study nghiệp vụ
Xem chi tiết
Case-study nghiệp vụ
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Xem chi tiết
Câu hỏi thường gặp
Tính năng mới
Tính năng mới
Xem chi tiết
Câu hỏi thường gặp
AMIS Chấm công
AMIS Chấm công
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.