Quy định đi muộn về sớm

Để tiện làm căn cứ tính phạt theo quy định của công ty, HR có thể thiết lập tổng hợp số lần đi muộn, về sớm trong tháng của nhân viên theo từng mốc.

Ví dụ: dưới 15 phút, từ 16 đến 30 phút, 30 phút trở lên.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: HR cần được phân quyền Xem/Sửa thiết lập Tính số lần đi muộn, về sớm trên bảng chấm công tổng hợp để sử dụng tiện ích này.

Trên giao diện phân hệ Thiết lập\Quy định đi muộn về sớm, HR chọn tiện ích Tính số phút đi muộn về sớm trên bảng chấm công tổng hợpTách thành các khoảng thời gian. Và khai báo các mốc thời gian phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

Khi đó trên Bảng chấm công tổng hợp sẽ hiển thị dữ liệu chia theo từng mốc để HR tiện theo dõi, tính phạt.

Lượt xem: 234
Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.