Quy định đi muộn về sớm

Artboard 1 copy@4xGiúp HR thiết lập chung các quy định đi muộn về sớm cho toàn công ty hoặc từng đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý:

 • HR cần được phân quyền Xem/Sửa thiết lập Tính số lần đi muộn, về sớm trên bảng chấm công tổng hợp để sử dụng tiện ích này.
 • Số phút đi muộn, về sớm của nhân viên sẽ được tính bằng tổng cộng từ tất cả các đơn đăng ký của nhân viên (đơn ở trạng thái đã duyệt).

Trên phân hệ Thiết lập, các quy định liên quan đến đi muộn về sớm được thực hiện trên 2 giao diện:

 • Mục Quy định đi muộn về sớm: cách làm tròn số phút đi muộn về sớm, cách tính công khi có đơn đi muộn – về sớm (áp dụng khi tính công theo giờ)

Trong đó:

   • Không tính đi muộn – về sớm. Ví dụ: Nhân viên thực tế làm 7h và có đơn đăng ký đi muộn 1h thì được tính đủ 8h công và không ghi nhận là đi muộn.
   • Vẫn tính đi muộn – về sớm. Ví dụ: Nhân viên thực tế làm 7h và có đơn đăng ký đi muộn 1h thì vẫn chỉ được tính 7h công và ghi nhận là đi muộn.

Khi đó trên bản chấm công chi tiết, chương trình sẽ tính toán theo đúng thiết lập.

Đối với bảng công theo ca, ngày:

   • Nếu chọn “Không tính đi muộn – về sớm”: Số phút đi muộn về sớm trên đơn đã duyệt sẽ được tính và số giờ công hưởng lương.
   • Nếu chọn “Vẫn tính đi muộn – về sớm”: Khi tính số giờ công hưởng lương, chương trình không xét đến đơn đi muộn về sớm, vẫn coi là có đi muộn và tính công như trường hợp không có đơn.
  • Mục Quy định chấm công > Tùy chỉnh bảng > Đi muộn về sớm > Thiết lập nâng cao: cách tính số lần đi muộn về sớm lên bảng chấm công tổng hợp.

Các thiết lập có thể quy định chung cho toàn công ty hoặc riêng cho đơn vị. HR click vào biểu tượng để chọn đơn vị muốn áp dụng.

Cụ thể như sau:

Cách làm tròn số phút

Giúp HR tính được số phút đi muộn/về sớm của nhân viên theo block 5 – 10 – 15 – 20 – 30 phút một để đúng với quy định của đơn vị.

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Quy định đi muộn về sớm và lựa chọn cách tính phù hợp.

Khi đó, trên bảng chấm công chi tiết, chương trình sẽ ghi nhận số giờ đi muộn/về sớm thực tế sau đó làm tròn và hiển thị lên bảng theo quy tắc đã thiết lập.

Ví dụ:

Block n = 10 phút Block n = 20 phút
Làm tròn xuống
 • Nhân viên đi muộn từ 10 đến 19 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 10 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 20 đến 29 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 20 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 20 đến 39 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 20 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 40 đến 59 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 40 phút.
Làm tròn lên
 • Nhân viên đi muộn từ 1 đến 5 phút chương trình sẽ tính thành muộn 5 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 6 đến 10 phút chương trình sẽ tính thành muộn 10 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 1 đến 20 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 20 phút.
 • Nhân viên đi muộn từ 21 đến 40 phút chương trình sẽ tính thành đi muộn 40 phút.

Cách tính công khi có đơn (tính theo giờ)

Đối với các đơn vị có quy định chấm công theo giờ, HR cần thiết lập có/không tính số phút đi muộn về sớm vào giờ công..

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Cách tính số lần

HR vào mục Quy định chấm công > Tùy chỉnh bảng > Đi muộn về sớm > Thiết lập nâng cao. Tại đây, lựa chọn cách tính số lần đi muộn về sớm.

Nếu chọn “Tách thành các khoảng thời gian“, HR cần khai báo các mốc thời gian phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

Khi đó trên Bảng chấm công tổng hợp sẽ hiển thị dữ liệu chia theo từng mốc để HR tiện theo dõi, tính phạt.

Lượt xem: 861
Cập nhật 21/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.