Biểu đồ tổng quan

Giúp HR và cấp quản lý theo dõi được các biểu đồ tổng quan về tình hình nghỉ, đi muộn/về sớm, làm thêm của nhân viên trong đơn vị mình.

Hướng dẫn chi tiết:

Tại phân hệ Tổng quan: hiển thị các biểu đồ thống kê về tình hình nghỉ, đi muộn/về sớm, làm thêm của nhân viên và cho phép tùy chỉnh thứ tự hiển thị, ẩn/hiện biểu đồ theo nhu cầu cá nhân của từng người dùng.

1. Danh sách biểu đồ

STT Tên biểu đồ Cách lấy số liệu Ý nghĩa
1 Tình hình nghỉ theo thời gian Thống kê số ngày công nhân viên nghỉ từ bảng chấm công chi tiết theo từng ngày/tuần/tháng Giúp HR/quản lý nắm bắt được xu hướng nghỉ theo từng khoảng thời gian của nhân viên để phân tích nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp
2 Tình hình nghỉ theo phòng ban Thống kê số ngày công nhân viên nghỉ từ bảng chấm công chi tiết và nhóm theo từng phòng ban/đơn vị Giúp HR/quản lý nắm bắt được phòng ban nào có nhân viên nghỉ nhiều để phân tích nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp
3 Phân tích loại nghỉ Thống kê số lượng, tỷ lệ đơn xin nghỉ (lượt nghỉ) của nhân viên theo từng loại (VD: nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ không lương,…) Giúp HR/quản lý nắm bắt được tình hình nhân viên xin nghỉ theo loại nào là chủ yếu để phân tích xu hướng, đưa ra chính sách về các loại nghỉ cho phù hợp
4 Danh sách nhân viên nghỉ nhiều nhất Thống kê những nhân viên có số ngày nghỉ nhiều nhất trong đơn vị tại một khoảng thời gian nhất định Giúp HR/quản lý nắm bắt được những trường hợp nhân viên nghỉ làm nhiều để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp
5 Tình hình đi muộn, về sớm theo thời gian Thống kê số lần, số phút đi muộn/về sớm của nhân viên từ bảng chấm công chi tiết theo từng ngày/tuần/tháng Giúp HR/quản lý nắm bắt được xu hướng đi muộn/về sớm theo từng khoảng thời gian của nhân viên để đánh giá tình hình tuân thủ nội quy của nhân viên qua thời gian
6 Tình hình đi muộn, về sớm theo phòng ban Thống kê số lần, số phút đi muộn/về sớm nhân viên nghỉ từ bảng chấm công chi tiết và nhóm theo từng phòng ban/đơn vị Giúp HR/quản lý nắm bắt được phòng ban nào có nhân viên đi muộn/về sớm nhiều để đánh giá tình hình tuân thủ nội quy của từng phòng ban/đơn vị
7 Danh sách nhân viên đi muộn, về sớm nhiều nhất Thống kê những nhân viên có số số lần, số phút đi muộn/về sớm nhiều nhất trong đơn vị tại một khoảng thời gian nhất định Giúp HR/quản lý nắm bắt được những trường hợp nhân viên đi muộn/về sớm nhiều để đánh giá tình hình tuân thủ nội quy của nhân viên, làm căn cứ đưa ra các chế tài xử phạt phù hợp
8 Tần suất đi muộn, về sớm Thống kê số lượng nhân viên đi muộn, về sớm theo số lần vi phạm (1 lần, 2 lần, 3 lần,…) Giúp HR/quản lý nắm bắt được tần suất nhân viên đi muộn/về sớm (theo số lần) để đánh giá tình hình tuân thủ nội quy của nhân viên, làm căn cứ đưa ra các chế tài xử phạt phù hợp
9 Tình hình làm thêm theo thời gian Thống kê số giờ làm thêm của nhân viên từ bảng chấm công chi tiết theo từng ngày/tuần/thán Giúp HR/quản lý nắm bắt được xu hướng làm thêm theo từng khoảng thời gian của nhân viên để phân tích nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp
10 Tình hình làm thêm theo phòng ban Thống kê số giờ làm thêm của nhân viên từ bảng chấm công chi tiết và nhóm theo từng phòng ban/đơn vị Giúp HR/quản lý nắm bắt được phòng ban nào có nhân viên làm thêm nhiều để phân tích nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp
11 Danh sách nhân viên làm thêm nhiều nhất Thống kê những nhân viên có số giờ làm thêm nhiều nhất trong đơn vị tại một khoảng thời gian nhất định Giúp HR/quản lý nắm bắt được những trường hợp nhân viên làm thêm nhiều để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra kế hoạch công việc phù hợp

2. Tùy chỉnh biểu đồ

Thêm biểu đồ

Tại giao diện Tổng quan, nhấn Tùy chỉnh → Thêm biểu đồ:

Hiển thị danh sách tất cả các biểu đồ phần mềm cung cấp:

  • (1) Các biểu đồ đã có trên màn hình Tổng quan: hiển thị dạng mờ, không kéo thả được vào giao diện 
  • (2) Các biểu đồ chưa có trên màn hình Tổng quan: hiển thị đậm hơn, cho phép thêm vào màn hình bằng cách kéo thả vào giao diện

Sắp xếp biểu đồ

Tại giao diện Tổng quan, nhấn Tùy chỉnh → Sắp xếp biểu đồ:

Cho phép thực hiện các tác vụ:

  • (1) Xóa biểu đồ khỏi giao diện
  • (2) Thay đổi kích thước biểu đồ
  • (3) Thay đổi vị trí hiển thị biểu đồ bằng cách kéo thả
  • (4) Đặt lại giao diện về mặc định

3. Tiện ích khác

Tại từng biểu đồ, cho phép thực hiện các chức năng:

  • Tải lại dữ liệu
  • Xuất khẩu
  • Tùy chỉnh tham số

Lượt xem: 1342
Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.