Báo cáo chi tiết

Giúp HR và các cấp quản lý xem được báo cáo về tình hình nghỉ, đi muộn/về sớm, làm thêm giờ, đi công tác,… của nhân viên để nắm bắt được tình hình làm việc, tuân thủ nội quy của nhân viên trong đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết:

Vào phân hệ Báo cáo:

Nhấn Chọn báo cáo để lựa chọn báo cáo muốn xem và tùy chỉnh tham số báo cáo:

Chương trình cung cấp các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Báo cáo nhân viên đi muộn, về sớm, nghỉ Thống kê từng lần đi muộn, về sớm, nghỉ của mỗi nhân viên trong kỳ báo cáo
2 Báo cáo tổng hợp tình hình đi muộn Tổng hợp số lần, số phút đi muộn của từng nhân viên hoặc cả phòng ban trong kỳ báo cáo
3 Báo cáo tình hình nghỉ phép theo kế hoạch Thống kê tình hình nghỉ phép thực tế của nhân viên so với kế hoạch nghỉ phép năm đã đăng ký
4 Báo cáo danh sách nhân viên đi công tác Thống kê từng lần đi công tác của mỗi nhân viên trong kỳ báo cáo
5 Báo cáo danh sách nhân viên làm thêm giờ Thống kê từng lần làm thêm giờ của mỗi nhân viên trong kỳ báo cáo
6 Báo cáo phân tích tình hình làm thêm Tổng hợp số giờ làm thêm của các phòng ban qua từng tháng
7 Tổng hợp tình hình làm thêm của nhân viên Tổng hợp số giờ làm thêm của từng nhân viên trong kỳ báo cáo
8 Báo cáo tình hình nhân viên đi công tác Tổng hợp số giờ đi công tác của từng nhân viên trong kỳ báo cáo

Có thể Xuất khẩu hoặc Lọc dữ liệu trên báo cáo.

Lượt xem: 436
Cập nhật 01/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.