Quy định đi công tác

Artboard 1 copy@4xGiúp HR tổng hợp được số ngày đi công tác của nhân viên tại từng địa điểm để phục vụ tính lương đi công tác theo đơn giá của địa điểm tương ứng.

Hướng dẫn chi tiết

Thiết lập

Để sử dụng được tính năng này, HR cần được phân quyền vai trò trong mục Quy định đi công tác.

Trên giao diện phân hệ Thiết lập, HR truy cập vào mục Quy định chấm công > Tùy chỉnh bảng chấm công.

Tại đây, HR tìm đến cột dữ liệu Công tác, chọn Thiết lập nâng cao để lựa chọn cách tính số công đi công tác trên bảng chấm công tổng hợp. Trong đó:

  • Chỉ tính tổng số công đi công tác: Chương trình mặc định cách tính này. Khi làm đơn đề nghị công tác, nhân viên sẽ không cần khai báo địa điểm, đồng thời bảng tổng hợp công sẽ không có chia cột địa điểm.
  • Tách công theo từng địa điểm công tác: Nếu lựa chọn quy định này, HR cần khai báo danh mục địa điểm. Chương trình sẽ lấy lên dữ liệu này để nhân viên chọn khi làm đơn đề nghị đi công tác.

Trên danh mục địa điểm, chương trình sẽ tự động kiểm tra nếu có địa điểm trùng thì thông báo không hợp lệ.

HR có thể đặt trạng thái Đang áp dụng/Ngừng áp dụng để các địa điểm hiển thị trên giao diện làm đơn của nhân viên phù hợp với nhu cầu.

Ngoài ra, HR có thể sử dụng các tiện ích:

  • Sửa xóa địa điểm
  • Tìm kiếm theo tên địa điểm
  • Lọc địa điểm theo trạng thái:Tất cả/Đang áp dụng/Ngừng áp dụng

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Nhân viên làm đơn

Giao diện làm đơn của nhân viên sẽ hiển thị theo thiết lập của HR.

  • Nếu thiết lập “Chỉ tính tổng số công đi công tác”, nhân viên có thể tự nhập địa điểm.
  • Nếu thiết lập “Tách công theo từng địa điểm công tác, mục địa điểm sẽ hiển thị danh sách các địa điểm HR đã khai báo để nhân viên lựa chọn. Đây sẽ là căn cứ để chương trình tổng hợp dữ liệu lên bảng chấm công.

Bảng tổng hợp công

Chương trình sẽ tự động tổng hợp dữ liệu lên bảng tổng hợp công theo thiết lập của HR. Trong đó:

  • Nếu thiết lập “Chỉ tính tổng số công đi công tác”, bảng chấm công tổng hợp sẽ chỉ hiển thị 1 cột tổng công đi công tác.
  • Nếu thiết lập “Tách công theo từng địa điểm công tác”, bảng chấm công tổng hợp sẽ hiển thị cột Công đi công tác chia theo địa điểm và có cột tổng cộng. Riêng cột “Khác” sẽ gồm các đơn đi công tác có địa điểm là “Khác” và các đơn có địa điểm ngoài danh mục.

Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng cả AMIS Tiền lương: Khi chuyển bảng chấm công sang, chương trình sẽ tự động tách dữ liệu thành các cột địa điểm và tạo các thành phần lương tương ứng.

Lượt xem: 735
Cập nhật 21/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.