Quy định chấm công

Giúp HR thiết lập các quy định chung về việc chấm công, số công chuẩn và hình thức chấm công mà đơn vị áp dụng.

Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập chung

  • Cho phép nhân viên đăng ký ca: Nếu tích chọn thì nhân viên sẽ được tự đăng ký ca theo yêu cầu của quản lý trên ứng dụng AMIS Nhân viên/app mobile (phân hệ Chấm công\Yêu cầu đăng ký ca)
  • Cho phép nhân viên theo dõi bảng chấm công chi tiết hàng ngày: Nếu tích chọn thì nhân viên sẽ xem được bảng chấm công chi tiết hàng ngày trên ứng dụng AMIS Nhân viên/app mobile (phân hệ Chấm công\Bảng chấm công) mà không cần đợi đến khi HR gửi bảng chấm công tổng hợp
  • Cho phép nhân viên theo dõi thời gian làm việc trên bảng chấm công, lịch phân ca: Nếu tích chọn thì nhân viên sẽ xem được bảng phân ca và thông tin ca (tên ca, giờ vào – ra) tại bảng chấm công trên ứng dụng AMIS Nhân viên/app mobile
  • Danh sách nhân viên không cần chấm công hàng ngày: Cho phép thiết lập danh sách những nhân viên được tự động ghi nhận công mà không cần chấm công hàng ngày như ban giám đốc, lãnh đạo trong công ty,… (riêng trường hợp có đơn xin nghỉ thì chương trình sẽ tính nghỉ theo đơn)
  • Cho phép quản lý chấm công hộ nhân viên: Cho phép thiết lập danh sách người quản lý được quyền chấm công hộ cho nhân viên trong bộ phận mình trên ứng dụng AMIS Nhân viên/app Mobile

2. Số công chuẩn

Trong trường hợp đơn vị tính công theo một số công chuẩn cố định (VD: 26), không phụ thuộc vào số ngày của tháng thì HR thiết lập số công chuẩn cho từng đơn vị tại tab Số công chuẩn.

Còn nếu đơn vị tính công theo công chuẩn thay đổi hàng tháng (VD: tháng có 31 ngày thì số công chuẩn là 27, còn tháng có 30 ngày thì số công chuẩn là 26), hoặc không tính theo công chuẩn thì có thể bỏ qua thiết lập này.

3. Hình thức chấm công

Cho phép HR lựa chọn và thiết lập hình thức chấm công mà đơn vị đang áp dụng, bao gồm: máy chấm công hoặc chấm công online bằng ứng dụng.

  • Máy chấm công: Xem các bước kết nối máy chấm công chi tiết tại đây.
  • Chấm công từ xa bằng ứng dụng: Xem hướng dẫn các bước thiết lập chi tiết tại đây.
Lượt xem: 1490
Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.