Quản lý chấm công hộ nhân viên

Tại một số doanh nghiệp, nhân viên không thể tự chấm công (như các doanh nghiệp thi công, xây dựng có nhiều công nhiên trình độ thấp, người lớn tuổi, không thành thạo công nghệ), HR có thể thiết lập để quản lý chấm công hộ nhân viên. Sau đó hằng ngày, quản lý sẽ truy cập vào ứng dụng để chấm công hộ, dữ liệu sẽ được chuyển cho HR xử lý như bình thường thay vì phải ghi nhận qua sổ sách, file excel,..

Hướng dẫn chi tiết

HR thiết lập quy định chấm công hộ

Lưu ý: HR cần được phân quyền để thực hiện thao tác này. Quyền hạn của HR thuộc phòng ban nào thì mới xem được dữ liệu của phòng ban đó.

Trên giao diện AMIS Chấm công, HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Quy định chấm công\Chung. Tại đây, có thể thiết lập danh sách các quản lý được thao tác chấm công hộ và phân công chấm cho bộ phận, nhân viên nào.

HR có thể thiết lập để quản lý chấm công hộ cho Danh sách nhân viên hoặc theo Cơ cấu công ty đã được khai báo trên Hệ thống.

Trường hợp có thay đổi, chương trình cho phép sửa/xóa danh sách này.

Khi đó, những người dùng có tên trong danh sách sẽ được phép thao tác chấm công hộ trên AMIS Nhân viên.

Quản lý chấm công hộ nhân viên

Trên Website – AMIS Nhân viên

Trên giao diện AMIS Nhân viên, quản lý truy cập vào phân hệ Chấm công\Chấm công hộ.

Tại đây, chương trình hiển thị danh sách nhân viên mà quản lý có thể chấm công hộ và thông tin chấm công của các nhân viên đó.

Sau khi lưu thành công, chương trình sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu về thời gian chấm công của từng nhân viên lên bảng Dữ liệu chấm công trên ứng dụng AMIS Chấm công.

Trên Mobile – MISA AMIS

Trên giao diện MISA AMIS, người dùng truy cập vào app Chấm công\Thêm\Chấm công hộ.

Tại đây, quản lý có thể thực hiện:

  • Chọn “Chấm công” để bắt đầu chấm công hộ cho nhân viên mà mình quản lý.

  • Chỉnh sửa giờ chấm công nếu có sai sót:

  • Thiết lập giờ chấm công mặc định:
    • Nếu quản lý muốn chấm công vào kỳ lúc nào mà vẫn đảm bảo giờ chấm đúng với giờ bắt đầu – kết thúc ca làm việc thì chọn “Giờ bắt đầu – kết thúc của ca”.
    • Nếu cần theo dõi chính xác xem nhân viên có đi muộn, về sớm hay không thì chọn “Giờ chấm công thực tế trên ứng dụng”. Khi đó, chương trình sẽ lấy đúng giờ mà quản lý thao tác chấm công hộ nhân viên.

Sau khi quản lý thực hiện chấm công hộ xong, chương trình sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu về thời gian chấm công của từng nhân viên lên bảng Dữ liệu chấm công trên ứng dụng AMIS Chấm công.

Lượt xem: 414
Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.