Quy định làm thêm

Giúp HR thiết lập các quy định về làm thêm giờ trong đơn vị để làm căn cứ tính toán thời gian làm thêm cho nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết:

Tại phân hệ Thiết lập\Quy định làm thêm: thực hiện thiết lập các quy định làm thêm mà đơn vị đang áp dụng.

1. Thiết lập chung

Tại tab Chung: Cho phép thiết lập các điều kiện chung về căn cứ tính giờ làm thêm, thời gian làm thêm tối thiểu – tối đa, thời điểm bắt đầu tính làm thêm của nhân viên.

HR có thể lựa chọn để thiết lập chung cho toàn công ty hoặc áp dụng riêng cho từng đơn vị/phòng ban.

Các loại thiết lập và cách sử dụng:

STT Tên thiết lập Cách thiết lập Ý nghĩa
1 Căn cứ tính giờ làm thêm Thiết lập căn cứ tính giờ làm thêm cho từng đơn vị theo 1 trong các hình thức: theo đơn, theo thời gian chấm ra thực tế, theo cả đơn và thời gian chấm ra thực tế. Lưu ý: Mỗi đơn vị/phòng ban chỉ được áp dụng 1 cách tính duy nhất 

Làm căn cứ tính số giờ làm thêm của nhân viên:

– Nếu tính theo đơn: chương trình sẽ ghi nhận đúng số giờ làm thêm đã đăng ký trên đơn được duyệt

– Nếu tính theo thời gian chấm ra thực tế: chương trình sẽ dựa vào giờ chấm ra thực tế của nhân viên trừ đi giờ ra của ca để tính thời gian làm thêm

– Nếu tính theo cả hai: chương trình sẽ so sánh số giờ làm thêm tính theo đơn và theo thời gian chấm ra thực tế, con số nào nhỏ hơn sẽ lấy làm kết quả cuối cùng

2 Thời gian làm thêm tối thiểu Thiết lập số phút làm thêm tối thiểu của nhân viên (VD: 60 phút) Làm căn cứ tính số giờ làm thêm tại từng ca trên bảng chấm công chi tiết: Nếu thời gian làm thêm của nhân viên nhỏ hơn số phút tối thiểu đã thiết lập thì sẽ không được tính làm thêm
3 Thời gian làm thêm hưởng lương tối đa Thiết lập số giờ làm thêm hưởng lương tối đa/tháng (VD: Đơn vị đã chi trả lương hiệu suất công việc cho nhân viên rồi nên sẽ giới hạn số giờ làm thêm hưởng lương tối đa/tháng trong 1 mức cố định là 30h) Làm căn cứ tính số giờ làm thêm hưởng lương trên bảng chấm công tổng hợp: Nếu tổng thời gian làm thêm hưởng lương trong tháng của nhân viên vượt quá số giờ tối đa đã thiết lập thì sẽ chỉ lấy bằng mức tối đa
4 Thời gian làm thêm bắt đầu tính từ Thiết lập quy định về thời điểm bắt đầu tính làm thêm: ngay sau ca làm việc hoặc từ một giờ cụ thể (VD: 18h00) Làm căn cứ tính số giờ làm thêm tại từng ca trên bảng chấm công chi tiết: Nhân viên chỉ được tính bắt đầu làm thêm bắt đầu từ thời điểm đã thiết lập (kể cả làm thêm từ trước đó cũng không được ghi nhận)

2. Khung giờ làm thêm

Tại tab Khung giờ làm thêm: Cho phép thiết lập danh sách các khung giờ làm thêm và tỷ lệ hưởng lương/nghỉ bù cho từng khung giờ theo quy định của công ty.

HR có thể lựa chọn để thiết lập chung cho toàn công ty hoặc áp dụng riêng cho từng đơn vị/phòng ban.

Khi bắt đầu sử dụng, chương trình đã mặc định tạo sẵn 2 khung giờ làm thêm 17:30 – 22:00 và 22:00 – 00:00. HR có thể tự thêm các khung giờ khác hoặc sửa/xóa khung giờ theo quy định của đơn vị.

Thêm khung giờ làm thêm: Nhấn Thêm → Nhập các thông tin trên form:

  • Khung giờ: từ … đến …
  • Loại làm thêm: chọn 1 trong số các loại: làm thêm hưởng lương, làm thêm nghỉ bù hoặc vừa hưởng lương vừa nghỉ bù
  • Hệ số ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ: nhập giá trị căn cứ trên quy định của nhà nước và quy định riêng của đơn vị

Sửa, xóa khung giờ làm thêm: Di chuột vào từng dòng và chọn biểu tượng tương ứng với chức năng muốn thực hiện.

Lượt xem: 728
Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.