Quy định nghỉ

Giúp HR thiết lập các quy định về nghỉ phép, nghỉ bù, ngày nghỉ tuần và nghỉ lễ tại đơn vị để làm căn cứ chấm công, quản lý thời gian làm việc của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết:

Tại phân hệ Thiết lập\Quy định nghỉ: thực hiện thiết lập các quy định nghỉ mà đơn vị đang áp dụng.

1. Thiết lập chung

Tại tab Chung: Cho phép thiết lập các điều kiện chung về việc nghỉ phép, nghỉ bù,… của nhân viên.

HR có thể lựa chọn để thiết lập chung cho toàn công ty hoặc áp dụng riêng cho từng đơn vị/phòng ban.

Các loại thiết lập và cách sử dụng:

STT Tên thiết lập Cách thiết lập Ý nghĩa
1 Tính phép cho thời gian thử việc Thiết lập thời gian thử việc có được tính phép hay không, nếu có thì vào làm ngày trước ngày bao nhiêu sẽ được tính phép Làm căn cứ tính số ngày phép trong năm, số ngày phép từng tháng của nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ phép 
2 Tính phép cho tháng nghỉ việc Thiết lập tháng nhân viên nghỉ việc có được cộng thêm ngày phép hay không, nếu có thì nghỉ việc sau ngày bao nhiêu sẽ được tính phép Làm căn cứ tính số ngày phép trong các tháng nghỉ việc của nhân viên: nếu không thỏa mãn điều kiện được tính phép thì Số NP được sử dụng đến tháng đó sẽ bị trừ đi 1 ngày
3 Tính phép cho thời gian nghỉ thai sản Thiết lập các tháng nhân viên nghỉ thai sản có được cộng thêm ngày phép hay không, nếu có thì được tính phép cho tất cả các tháng hay chỉ riêng tháng đầu và cuối kỳ mới Làm căn cứ tính số ngày phép trong các tháng nghỉ thai sản của nhân viên: nếu không thỏa mãn điều kiện được tính phép thì Số NP được sử dụng đến tháng đó sẽ bị trừ đi 1 ngày
4 Tính phép cho thời gian nghỉ không lương Thiết lập các tháng nhân viên nghỉ không lương có được cộng thêm ngày phép hay không, nếu có thì được tính phép cho tất cả các tháng hay chỉ riêng tháng thỏa mãn điều kiện về ngày nghỉ Làm căn cứ tính số ngày phép trong các tháng nghỉ không lương của nhân viên: nếu không thỏa mãn điều kiện được tính phép thì Số NP được sử dụng đến tháng đó sẽ bị trừ đi 1 ngày
5 Cho phép ứng phép Thiết lập có cho nhân viên được nghỉ phép quá số ngày phép được sử dụng đến tháng hiện tại hay không, nếu được thì ứng tối đa bao nhiêu ngày Làm căn cứ khi nhân viên lập đơn xin nghỉ phép: chương trình sẽ đối chiếu số ngày nhân viên xin nghỉ và số ngày được nghỉ phép còn lại
6 Đơn nghỉ phép phải được gửi trước … ngày Thiết lập ràng buộc về thời gian xin nghỉ phép Làm căn cứ khi nhân viên lập đơn xin nghỉ phép: nếu so sánh ngày bắt đầu nghỉ và ngày gửi đơn không thỏa mãn điều kiện đã thiết lập thì chương trình sẽ không cho phép nhân viên gửi đơn đi
7 Tăng phép theo thâm niên Thiết lập quy tắc tăng phép theo thâm niên: 5 năm tăng 1 ngày phép theo Luật lao động hoặc tự thiết lập theo quy định của doanh nghiệp Làm căn cứ tính số ngày phép trong năm của nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ phép
8 Chuyển ngày phép chưa dùng từ năm cũ sang năm mới Thiết lập quy tắc chuyển số ngày phép chưa dùng từ năm cũ sang năm mới: chuyển tất cả hay chỉ giới hạn một số ngày, có giới hạn thời gian sử dụng phép hay không Làm căn cứ tính số ngày phép trong năm của nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ phép
9 Tự động hủy số giờ nghỉ bù chưa sử dụng hết sau … tháng Thiết lập quy tắc hủy số giờ nghỉ bù (được hưởng khi làm thêm) chưa sử dụng hết: có tự động hủy hay không, nếu có thì tự động hủy sau bao lâu  Làm căn cứ tính số giờ nghỉ bù bị hủy của nhân viên trên bảng tổng hợp nghỉ bù: nếu còn giờ nghỉ bù chưa sử dụng hết mà đến thời hạn thiết lập thì chương trình sẽ tự động hủy số giờ nghỉ bù này 

2. Loại nghỉ

Tại tab Loại nghỉ: Cho phép thiết lập danh sách các loại nghỉ để áp dụng khi nhân viên làm đơn.

Khi bắt đầu sử dụng, chương trình đã mặc định tạo sẵn một danh mục các loại nghỉ phổ biến như nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ kết hôn,… HR có thể tự thêm các loại nghỉ khác hoặc sửa/xóa loại nghỉ theo quy định của đơn vị.

Thêm loại nghỉ: Nhấn Thêm → Nhập các thông tin trên form:

  • Tên loại nghỉ
  • Tỷ lệ hưởng lương
  • Số ngày nghỉ tối đa (nếu có)
  • Ghi chú bổ sung

Sửa, xóa loại nghỉ: Di chuột vào từng dòng và chọn biểu tượng tương ứng với chức năng muốn thực hiện:

3. Nghỉ tuần

Tại tab Nghỉ tuần: Cho phép thiết lập ngày nghỉ tuần cho từng đơn vị để tính công làm việc ngày nghỉ cho nhân viên.

Trong trường hợp đơn vị có ngày nghỉ tuần cố định (VD: Thứ 7, Chủ nhật) thì HR thiết lập ngày nghỉ tuần cho từng đơn vị bằng cách nhấn Sửa tại từng dòng.

Còn nếu đơn vị không có ngày nghỉ tuần cố định thì có thể bỏ qua thiết lập này.

4. Nghỉ lễ

Tại tab Nghỉ lễ: Cho phép thiết lập các ngày nghỉ lễ trong năm để tính công nghỉ lễ, công làm việc ngày lễ cho nhân viên.

Tại mỗi năm, chương trình đã mặc định tạo sẵn một danh mục các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. HR có thể tự thêm các ngày nghỉ khác theo quy định của đơn vị hoặc quy định riêng tại từng năm.

Thêm ngày nghỉ lễ: Nhấn Thêm → Nhập các thông tin trên form:

  • Tên ngày nghỉ
  • Thời gian áp dung
  • Ghi chú bổ sung

Sửa, xóa ngày nghỉ lễ: Di chuột vào từng dòng và chọn biểu tượng tương ứng với chức năng muốn thực hiện:

Lượt xem: 846
Cập nhật 26/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.