1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Khai báo thông tin bảo hiểm xã hội của đơn vị

Khai báo thông tin bảo hiểm xã hội của đơn vị

Sau khi đã thiết lập thông tin công ty và cơ cấu tổ chức thành công, để bắt đầu sử dụng AMIS BHXH, Anh/Chị khai báo thông tin BHXH của đơn vị như sau:

I. Doanh nghiệp chưa có mã đơn vị 
Trường hợp 1: Đơn vị thuộc quản lý của Cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội.

1.Truy cập vào Website: https://amisapp.misa.vn/login và đăng nhập tài khoản MISA AMIS

2. Chọn ứng dụng Bảo hiểm xã hội.

3. Đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống; Khai báo thông tin đơn vị/chi nhánh/công ty con; Thiết lập chữ ký số; Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH; Lấy lao động từ BHXH Việt Nam điện tử.

      3.1 Đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống

Đồng bộ cơ cấu tổ chức đã khai báo tại AMIS Hệ thống về AMIS BHXH:

     3.2 Thêm mới đơn vị

 • Tên đơn vị: Nhập tên đơn vị/chi nhánh theo giấy phép kinh doanh.
 • Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: Chọn Thành phố Hà Nội.
 • Tích chọn ” Là đơn vị tham gia BHXH lần đầu”.

Nhấn Tiếp tục.

     3.3 Thiết lập chữ ký số

Thiết lập chữ ký số để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

 • Thiết lập chữ ký số qua USB Token. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Trường hợp ký nộp hồ sơ bằng chữ ký số qua USB Token, cần cài đặt công cụ hỗ trợ ký MISA KYSO (link bộ cài đã có sẵn trên phần mềm).

     3.4 Đăng ký sử dụng dịch vụ (đăng ký cấp mã đơn vị)

Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh sau đó nhấn Ký nộp để nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

Sau khi ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH, hệ thống sẽ gửi email chứa mã đơn vị và mã kích hoạt (sau 3-5 ngày làm việc từ ngày đăng ký). Anh/Chị truy cập mail đã đăng ký tài khoản MISA AMIS trước đó  => Thực hiện kích hoạt để chuyển hồ sơ xin cấp mã đơn vị cho cán bộ BHXH xử lý cấp mã.

Lưu ý:

 • Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận được email.
 • Trường hợp không nhận được email, Anh/Chị vui lòng xem nguyên nhân và cách xử lý tại đây.

     3.5 Cập nhật mã đơn vị (cơ quan BHXH cấp)

Sau khi kích hoạt, Anh/Chị cập nhật mã đơn vị vừa được cấp như sau:

 • Nhấn Cập nhật.

 • Cập nhật mã đơn vị vừa được cấp và ký nộp hồ sơ thay đổi.

Sau khi cập nhật mã đơn vị BHXH cấp (đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử thành công), chương trình điều hướng sang phân hệ Quản lý lao động của phần mềm. Anh/Chị khai báo dữ liệu lao động để lập hồ sơ thủ tục, hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Đơn vị không thuộc quản lý của Cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội.

Hiện tại BHXH Việt Nam chưa triển khai hình thức điện tử đối với đơn vị ngoài khu vực Hà Nội. Vì vậy, Anh/Chị có thể điền thông tin vào biểu mẫu và nộp sang cơ quan BHXH (bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan BHXH). Tải biểu mẫu tại đây.

Sau khi được cấp mã đơn vị, Anh/Chị đăng nhập phần mềm AMIS BHXH, tại phân hệ Thiết lập, chọn tab Thông tin sử dụng dịch vụ để đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử.

II. Doanh nghiệp đã có mã đơn vị

Đối với đơn vị đã có mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp trước đó, Anh/Chị thực hiện đăng ký dịch vụ BHXH điện tử như sau:

1.Truy cập vào Website: https://amisapp.misa.vn/login và đăng nhập tài khoản MISA AMIS.

2. Chọn ứng dụng Bảo hiểm xã hội.

3. Đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống; Khai báo thông tin đơn vị/chi nhánh/công ty con; Thiết lập chữ ký số; Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH; Lấy lao động từ BHXH Việt Nam điện tử.

     3.1 Đồng bộ cơ cấu tổ chức từ AMIS Hệ thống

Đồng bộ cơ cấu tổ chức đã khai báo tại AMIS Hệ thống về AMIS BHXH:

      3.2 Thêm mới đơn vị

 • Tên đơn vị: Nhập tên đơn vị/chi nhánh theo giấy phép kinh doanh.
 • Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: Chọn Thành phố Hà Nội.
 • Mã đơn vị cấp (BHXH cấp): Nhập mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Để tra cứu Mã đơn vị (mã BHXH cấp) của đơn vị, Anh/Chị có thể tham khảo theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn tra cứu mã đơn vị trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

 

     3.3 Thiết lập chữ ký số

Thiết lập chữ ký số để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

 • Thiết lập chữ ký số qua USB Token. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Trường hợp ký nộp hồ sơ bằng chữ ký số qua USB Token, cần cài đặt công cụ hỗ trợ ký MISA KYSO (link bộ cài đã có sẵn trên phần mềm).

     3.4 Đăng ký sử dụng dịch vụ 

 • Trường hợp trước đó đã đăng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp khác, Anh/Chị cần thực hiện ngừng dịch vụ trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử của MISA. Xem hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp trước đó chưa từng sử dụng dịch vụ BHXH của nhà cung cấp nào hoặc đã ngừng thành công, Anh/Chị nhấn Đăng ký dịch vụ -> khai báo thông tin sử dụng dịch vụ sau đó ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

Sau khi ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH, hệ thống sẽ gửi email chứa mã kích hoạt (sau 3-5 ngày làm việc từ ngày đăng ký). Anh/Chị truy cập mail đã đăng ký tài khoản MISA AMIS trước đó  => Thực hiện kích hoạt để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Lưu ý:

 • Mã kích hoạt chỉ có giá trị trong vòng 24h kể từ khi nhận được email.
 • Trường hợp không nhận được email, Anh/Chị vui lòng xem nguyên nhân và cách xử lý tại đây.

     3.5 Lấy lao động từ MISA SalaGov về AMIS BHXH

Nhấn Cập nhật ngay sau đó xem hướng dẫn tại đây.

*Có thể bạn quan tâm:

1. Đăng ký xin cấp mã đơn vị để quản lý lao động là người nước ngoài.

2. Đơn vị của tôi chưa có Mã đơn vị (mã BHXH cấp), muốn khai báo thông tin BHXH của đơn vị để sử dụng AMIS BHXH thì thực hiện như thế nào?

3. Đăng ký cấp mã đơn vị bằng hồ sơ giấy được thực hiện như thế nào?

4. Đã kích hoạt dịch vụ theo email nhưng thông tin sử dụng dịch vụ vẫn đang chờ kích hoạt thì phải làm thế nào?

5. Khi đăng ký dịch vụ BHXH điện tử, chương trình thông báo ”đơn vị đã đăng ký IVAN” thì phải làm thế nào?

6. Nếu đăng ký cấp Mã đơn vị lần đầu không thành công thì làm như thế nào?

7. Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ.

8. Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ bị từ chối thì phải làm thế nào?

Cập nhật 06/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang