Video

Danh sách video AMIS BHXH (15)
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi chi trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Đặt mua và kích hoạt AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập hồ sơ nhóm thủ tục hỗ trợ COVID
 • video
  play
  Help BHXH
  Tự động cập nhật trạng thái tham gia BHXH từ hồ sơ điện tử đã ký nộp
 • video
  play
  Help BHXH
  Cập nhật hàng loạt thông tin cùng lúc cho nhiều lao động
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi đóng BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lấy lao động từ BHXH Việt Nam về AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Sao chép hồ sơ trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập thủ tục ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT lần đầu và hằng năm
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập thủ tục giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN
 • video
  play
  Help BHXH
  Phân quyền người dùng
 • video
  play
  Help BHXH
  Ký số từ xa MISA eSign
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi tổng quan tình hình BHXH của đơn vị
 • video
  play
  Help BHXH
  Típ để lập đúng hồ sơ thủ tục BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập hồ sơ điện tử trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi chi trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Đặt mua và kích hoạt AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập hồ sơ nhóm thủ tục hỗ trợ COVID
 • video
  play
  Help BHXH
  Tự động cập nhật trạng thái tham gia BHXH từ hồ sơ điện tử đã ký nộp
 • video
  play
  Help BHXH
  Cập nhật hàng loạt thông tin cùng lúc cho nhiều lao động
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi đóng BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lấy lao động từ BHXH Việt Nam về AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Sao chép hồ sơ trên AMIS BHXH
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập thủ tục ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT lần đầu và hằng năm
 • video
  play
  Help BHXH
  Lập thủ tục giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN
 • video
  play
  Help BHXH
  Phân quyền người dùng
 • video
  play
  Help BHXH
  Ký số từ xa MISA eSign
 • video
  play
  Help BHXH
  Theo dõi tổng quan tình hình BHXH của đơn vị
 • video
  play
  Help BHXH
  Típ để lập đúng hồ sơ thủ tục BHXH
Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.