Quản lý lao động

1. Thêm người lao động vào AMIS BHXH bằng cách nhập mới

2. Thêm người lao động vào AMIS BHXH bằng cách nhập khẩu từ Excel

3. Cập nhật hồ sơ lao động từ AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH

4. Lấy dữ liệu lao động từ cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam về AMIS BHXH

Cập nhật 01/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.