1. Trang chủ
  2. Khi đăng ký dịch vụ BHXH điện tử, chương trình thông báo ” đơn vị đã đăng ký IVAN” thì phải làm thế nào?

Khi đăng ký dịch vụ BHXH điện tử, chương trình thông báo ” đơn vị đã đăng ký IVAN” thì phải làm thế nào?

I. Nguyên nhân

Do khách hàng đã từng đăng ký dịch vụ BHXH điện tử của MISA trước đó cho 1 công ty nhưng khi sử dụng phần mềm thì lại tạo 1 công ty khác.

II. Cách xử lý

Với trường hợp này, Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại email thông báo của MISA gửi về để kiểm tra thông tin công ty đã đăng ký dịch vụ BHXH điện tử trước đó và đăng nhập để sử dụng phần mềm.

Trường hợp không tìm thấy mail của MISA, Anh/Chị liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Cập nhật 15/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang