1. Trang chủ
  2. Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ bị từ chối thì phải làm thế nào?

Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ bị từ chối thì phải làm thế nào?

Trường hợp ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ bị từ chối có thể do các nguyên nhân sau:

1. Sai thông tin chữ ký số

Với trường hợp này, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như hình:

Anh chị vui lòng kiểm tra lại thông tin chữ ký số xem đúng là chữ ký số đã đăng ký sử dụng với cơ quan BHXH hay chưa và thực hiện đăng ký ngừng lại.

2. Lỗi hệ thống 

Trường hợp này hồ sơ đăng ký ngừng sẽ bị BHXH từ chối, Anh/Chị vui lòng thực hiện đăng ký ngừng lại ngay sau đó.

3. Đã ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ thành công trước đó ở một IVAN khác

Trường hợp này hồ sơ đăng ký ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ trên AMIS BHXH sẽ bị BHXH từ chối, Anh/Chị vui lòng thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH của MISA trên AMIS BHXH. Hướng dẫn tại đây.

4. Thông tin mã số thuế khi đăng ký ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ khác với thông tin mã số thuế trước đó đã đăng ký sử dụng dịch vụ nhà cung cấp đó

Trường hợp này Anh/Chị xử lý như sau:

Bước 1: Đăng ký lại với mã số thuế và chữ ký số (1) đã từng đăng ký sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp cũ để kiểm tra chính xác thông tin đăng ký, mã đơn vị.

Bước 2: Ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ trên AMIS BHXH bằng thông tin mã số thuế và chữ ký số (1).

Bước 3: Sau khi ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ thành công trên AMIS BHXH -> Đăng ký lại dịch vụ BHXH trên AMIS BHXH bằng chữ ký số theo mong muốn của Anh/Chị. Hướng dẫn tại đây.

Ghi chú: (1) là mã số thuế đã sử dụng để đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH của nhà cung cấp cũ.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang