Báo cáo tổng hợp

Báo cáo là một trong những dữ liệu quan trọng trong tuyển dụng, giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện ra những điểm tắc, chưa hiệu quả và nhanh chóng quyết định các giải pháp để cải thiện. AMIS Tuyển dụng đáp ứng 6 loại báo cáo cần thiết nhất cho Doanh nghiệp.

Dưới đây là một số thông tin cần thiết giúp HR xem được báo cáo phù hợp với thực tế Doanh nghiệp.

Thiết lập dữ liệu

– Cách đếm dữ liệu báo cáo

HR có thể tùy chọn cách lấy dữ liệu báo cáo theo một trong hai quy tắc sau:

 • Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên
  • Ứng viên ứng tuyển vào thời điểm nào thì tính vào báo cáo ứng viên theo thời gian của thời điểm đó.
  • Ứng viên bị loại vào thời điểm nào thì đếm vào báo cáo ứng viên bị loại của thời điểm đó
  • Ứng viên tham gia thi tuyển/phỏng vấn/nhận offer/trúng tuyển thời điểm nào thì đếm vào vòng tương ứng tại báo cáo tỷ lệ chuyển đổi của thời điểm đó.

→ Cách áp dụng khác nhau với từng loại báo cáo.

Ví dụ: Ứng viên ứng tuyển ngày 25/10 -> Phỏng vấn và bị loại ngày 20/11 thì dữ liệu của ứng viên này sẽ được tính vào:

  • Báo cáo ứng viên theo thời gian và báo cáo nguồn của tháng 10.
  • Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi và báo cáo ứng viên bị loại tháng 11.
 • Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

Ứng viên được xử lý cho chỉ tiêu của tháng nào thì đếm vào báo cáo tháng đó. Thông thường sẽ xác định bằng cách xem vòng cuối cùng của ứng viên thuộc thời điểm nào.

→ Áp dụng với tất cả báo cáo.

Ví dụ: Ứng viên ứng tuyển ngày 25/10 -> tháng 10 sơ loại CV đạt, mời PV nhưng ứng viên chưa tham gia được và hẹn lại lịch vào 05/11 thì lúc đấy sẽ coi ứng viên là xử lý cho chỉ tiêu tháng 11 -> do đó ứng viên được đếm vào tất cả các báo cáo của tháng 11.

– Cách tính kết quả tuyển dụng

HR có thể tùy chọn cách tính kết quả tuyển dụng liên quan đến ứng viên ở vòng Đã tuyển hay đã chuyển thành Nhân viên. Ảnh hưởng trên 3 loại báo cáo:

 • Kết quả tuyển dụng: giúp tính toán tỉ lệ số ứng viên cần tuyển so với số ứng viên đã tuyển.
 • Nguồn ứng viên: giúp thống kê từng nguồn tuyển được bao nhiêu ứng viên.
 • Chi phí tuyển dụng: giúp tính toán chi phí tuyển dụng trên mỗi ứng viên là bao nhiêu.

Lưu ý: Người dùng chỉ cần thiết lập các tiện ích này 1 lần – áp dụng cho tất cả báo cáo, sau đó chương trình sẽ ghi nhớ lại và có thể thiết lập lại khi cần.

Tiện ích chung

Để người dùng tiện xem báo cáo theo đúng nhu cầu thực tế, chương trình đáp ứng một số tiện ích:

– Lọc dữ liệu báo cáo

HR có thể lựa chọn xem số liệu thống kê trong báo cáo theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên.

– Chọn thời gian xem báo cáo

HR có thể lựa chọn thời gian thống kê dữ liệu xem báo cáo.

Lưu ý: Nếu ở phần Thiết lập dữ liệu, người dùng chọn cách đếm báo cáo là “Theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin” thì chỉ xem được ở mức tháng trở lên do chỉ tiêu khai báo theo tháng nên không phân bổ nhỏ hơn được.

– Nhấn vào số liệu để xem danh sách ứng viên

Để dễ dàng xem được ngay những ứng viên nào được thống kê trong thống số báo cáo, HR có thể nhấn vào số liệu chương trình sẽ hiển thị danh sách tương ứng.

– Xuất khẩu

Trường hợp cần gửi báo cáo cho lãnh đạo hoặc đính kèm vào file tài liệu, HR có thể xuất báo cáo ra file excel.

– So sánh Hiệu quả tuyển dụng

Tiện ích chỉ đáp ứng trên 2 loại báo cáo: Báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên và Báo cáo Nguồn ứng viên.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi tiết các báo cáo

Cụ thể cách xem và cách lấy dữ liệu trên từng loại báo cáo như sau:

– Kết quả tuyển dụng

Giúp HR theo dõi được tỉ lệ hoàn thành từ số ứng viên cần tuyển, offer, đã tuyển được thông qua báo cáo thống kê dạng biểu đồ và bảng.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

– Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Thống kê số lượng ứng viên qua từng vòng, giúp Doanh nghiệp dễ dàng đánh giá chất lượng tuyển dụng, phát hiện vòng tuyển dụng nào đang có vấn đề và đưa ra biện pháp khác phục kịp thời.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

– Nguồn ứng viên

Giúp HR theo dõi số lượng ứng viên tuyển được qua từng nguồn.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

– Chi phí tuyển dụng

Giúp HR theo dõi để tuyển được một ứng viên mất bao nhiêu chi phí.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

– Ứng viên theo thời gian

Thống kê số lượng ứng viên theo thời gian để HR đánh giá được thời điểm nào có nhiều ứng viên ứng tuyển nhất và đưa ra kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

– Ứng viên bị loại

Thống kê số lượng ứng viên bị loại tương ứng với các lý do cụ thể, giúp HR ghi nhận, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp.

Chi tiết quy tắc lấy dữ liệu làm báo cáo vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan