1. Trang chủ
 2. AMIS Tuyển dụng
 3. Bắt đầu sử dụng
 4. Các thiết lập cần thiết
 5. Ghi nhận lý do ứng viên từ chối chiến dịch tuyển dụng
 1. Trang chủ
 2. AMIS Tuyển dụng
 3. Tính năng mới
 4. R38 - Ngày phát hành 20/12/2022
 5. Ghi nhận lý do ứng viên từ chối chiến dịch tuyển dụng

Ghi nhận lý do ứng viên từ chối chiến dịch tuyển dụng

Giúp HR ghi nhận lý do ứng viên từ chối trong chiến dịch tuyển dụng theo các lý do, nhóm lý do cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Danh mục > Lý do từ chối chiến dịch.

Tại đây, HR khai báo các Lý do từ chối và Nhóm lý do từ chối. Trong đó:

 • Lý do từ chối sẽ được sử dụng cho HR lựa chọn khi khai báo tình trạng liên hệ là “Từ chối” với ứng viên trong phân hệ Chiến dịch tuyển dụng.

 • Nhóm lý do từ chối là căn cứ để chương trình tổng hợp dữ liệu thành báo cáo.

Khi đó trên giao diện danh sách ứng viên trong chiến dịch, chương trình sẽ hiển thị thông tin Lý do từ chối.

Nếu Lý do từ chối chưa có trong danh sách thiết lập, HR click vào biểu tượng để thêm nhanh ngay trên giao diện này.

HR có thể sử dụng bộ lọc “Lý do từ chối” để tìm kiếm nhanh chóng hơn.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.