Báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Cho phép xem biểu đồ thống kê và báo cáo chi tiết Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên theo Vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xem báo cáo khi được phân quyền và chỉ được xem các báo cáo nằm trong mức độ truy cập dữ liệu.

Cách đếm báo cáo

Cách 1: Đếm theo thời điểm thực tế xử lý ứng viên

Các số liệu được đếm theo thời điểm chuyển vòng gần nhất.

Ví dụ: Ứng viên ứng tuyển tháng 11 và được phỏng vấn vào tháng 12 thì được đếm vào báo cáo tháng 12 ở các loại vòng từ loại vòng Phỏng vấn trở lên.

Cách 2: Đếm theo chỉ tiêu tuyển dụng khai báo trong tin

Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên lấy lên tổng số lượng ứng viên theo loại vòng phỏng vấn.

  • Ví dụ: Nếu có 2 vòng: Phỏng vấn vòng 1 (có 5 ứng viên) và Phỏng vấn vòng 2 (có 3 ứng viên) thì Tổng số ứng viên thuộc loại vòng phỏng vấn = 5 + 3 = 8 (ứng viên).

Tỷ lệ qua từng vòng = Số lượng ứng viên của vòng sau/Số lượng ứng viên của vòng liền kế trước đó.

  • Ví dụ: Số lượng ứng viên của vòng “Ứng tuyển” có 4 ứng viên, Số lượng ứng viên của vòng “Thi tuyển” có 3 ứng viên thì Tỷ lệ qua từng vòng = 3/4 = 75%

Tiện ích khác

Chọn xem loại báo cáo

Từ phiên bản R18 (phát hành ngày 06/08/2021), Báo cáo Tỉ lệ chuyển đổi ứng viên bổ sung khối thông tin tổng quan để theo dõi tình hình xử lý CV.

Người dùng có thể lựa chọn xem 2 loại báo cáo:

  • Tính tỉ lệ trên toàn bộ ứng viên: Tính tỉ lệ chuyển đổi đối với toàn bộ ứng viên đã ứng tuyển.
  • Tính tỉ lệ trên ứng viên đã xử lý: Chỉ tính tỉ lệ đối với các ứng viên đã có kết quả tuyển dụng cuối cùng (Đã tuyển/Đã bị loại), không tính các ứng viên Đang tuyển dụng.

Tùy chỉnh hiển thị

HR có thể tùy chỉnh hiển thị để xem báo cáo theo nhu cầu.

Từ đó giúp dễ dàng nắm được quá trình tuyển dụng có tắc/tồn ở khâu nào không. Hoặc có thể tính toán được, mỗi 1 ứng viên tuyển dụng thành công cần khoảng bao nhiêu CV để làm căn cứ cho các đợt tuyển dụng tới.

So sánh hiệu quả tuyển dụng

HR nhấn vào nút So sánh và khai báo các thông số. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết. HR có thể theo dõi trực quan trên ứng dụng hoặc Xuất khẩu khi cần thiết.

Ngoài ra, HR còn có thể:

  • Lọc dữ liệu báo cáo xem theo Vị trí tuyển dụng/Phòng ban/Nguồn ứng viên (1)
  • Xuất khẩu báo cáo (2)
  • Chọn thời gian thống kê báo cáo (3)
  • Click vào số liệu bất kỳ để xem những ứng viên nào đang được thống kê.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan